Centrum Molenmoes

Een ontmoetingsplek in beweging

Samen met partners weeft De Wissel vzw hier een lerend netwerk rond de meest kwetsbare jongeren onder ons. Er is tijd en ruimte om tot rust te komen, te ervaren en te ontmoeten. Elke dag opnieuw werken we aan een veerkrachtige samenleving waarin iedereen uniek mag zijn.

ACTIVITEIT,
MENS EN OMGEVING

Centrum Molenmoes is een initiatief - vanuit De Wissel vzw met diverse partners - om een netwerk te bouwen met en rond de meest kwetsbare jongeren onder ons. Ervaringen opdoen kan op dit dynamisch passiecentrum waar je de kans krijgt om op zoek te gaan naar mogelijkheden die jongeren kunnen ondersteunen in hun verdere traject.

Via het derde element zoals de tuin, paarden, touwenparcours, koken, muziek, crea, sport, enz. nodigt het Centrum uit om te ontmoeten, te onderzoeken en te verbinden met zichzelf, de ander en de omgeving. Dit alles vanuit een respectvolle basishouding die zich vertaalt in de zorg voor het geheel, het geloof in de eigen kracht van iedereen en het waarderen van diversiteit.

Centrum Molenmoes is een wisselwerking van activiteit, mens en omgeving waarin samenleven, beleven en de wereld centraal staan. Het is een zoektocht naar de balansen tussen vrijheid en grenzen, collectief en individu, openheid en intimiteit, binnen en buiten, structuur en chaos. Vanuit dagelijkse zorg geven we vorm aan de ontwikkeling van het domein, de verschillende projecten, de mensen en de kwetsbare jongeren in het bijzonder. Centrum Molenmoes beoogt een veerkrachtige samenleving waar elkeen uniek mag zijn.

Deelnemen in gelijkwaardigheid

Centrum Molenmoes staat open voor iedereen zolang de basiswaarde respect wordt gehanteerd. We vertrekken vanuit een onvoorwaardelijke acceptatie van de mens. We benaderen iedere persoon vanuit een sterk geloof dat iedereen hier iets kan betekenen. Ieder individu mag hier mens zijn in verbinding met anderen, in verbinding met de activiteiten en in verbinding met de omgeving. We geven iedereen de ruimte om te exploreren, advies te geven, deel te nemen en te organiseren.

Passie in beweging

Het delen van een passie leidt tot creativiteit, uitwisseling, verantwoordelijkheid en zelfrefectie. Iedereen kan op zijn manier iets ondernemen en maakt zo deel uit van de dynamiek. Hierin schuilt het geloof dat niets moet blijven wat het is, dat vanuit passie als drijfkracht de mensen en projecten steeds in beweging zijn, en dat nieuwe ideeën en realisaties welkom zijn.

Verbinden in ontmoeting

We kiezen ervoor om geen eiland te zijn, maar deel uit te maken van een groter geheel. We beogen een enorme diversiteit van passanten en verbindingen, wat de vermaatschappelijking van de zorg ten goede komt. Hoe meer diversiteit in de groep, hoe meer diversiteit in de activiteiten, hoe meer kansen tot verbinding en wisselwerking, hoe meer mogelijkheden tot ontplooiing.

Ontdekken en beleven

Centrum Molenmoes geeft tijd en ruimte om te ontdekken, te ervaren in actie, stil te staan in reflectie en verder te groeien. Centrum Molenmoes reikt verschillende handvaten aan om het leven te beleven. De activiteiten gebeuren op een uitnodigende manier. Niemand wordt verplicht en de beweging komt uit zichzelf. Het beleven gebeurt op eigen tempo en vanuit de vrije keuze.


Gewoon zijn, samen doen