Centrum Molenmoes

Een ontmoetingsplek in beweging

Samen met partners weeft De Wissel vzw hier een lerend netwerk rond de meest kwetsbare jongeren onder ons. Er is tijd en ruimte om tot rust te komen, te ervaren en te ontmoeten. Elke dag opnieuw werken we aan een veerkrachtige samenleving waarin iedereen uniek mag zijn.

ACTIVITEIT,
MENS EN OMGEVING

Centrum Molenmoes is een initiatief - vanuit De Wissel vzw met diverse partners - om een netwerk te bouwen met en rond de meest kwetsbare jongeren onder ons. Ervaringen opdoen kan op dit dynamisch passiecentrum waar je de kans krijgt om op zoek te gaan naar mogelijkheden die jongeren kunnen ondersteunen in hun verdere traject.

Via het derde element zoals de tuin, paarden, touwenparcours, koken, muziek, crea, sport, enz. nodigt het Centrum uit om te ontmoeten, te onderzoeken en te verbinden met zichzelf, de ander en de omgeving. Dit alles vanuit een respectvolle basishouding die zich vertaalt in de zorg voor het geheel, het geloof in de eigen kracht van iedereen en het waarderen van diversiteit.

Centrum Molenmoes is een wisselwerking van activiteit, mens en omgeving waarin samenleven, beleven en de wereld centraal staan. Het is een zoektocht naar de balansen tussen vrijheid en grenzen, collectief en individu, openheid en intimiteit, binnen en buiten, structuur en chaos. Vanuit dagelijkse zorg geven we vorm aan de ontwikkeling van het domein, de verschillende projecten, de mensen en de kwetsbare jongeren in het bijzonder. Centrum Molenmoes beoogt een veerkrachtige samenleving waar elkeen uniek mag zijn.

Deelnemen in gelijkwaardigheid

Centrum Molenmoes staat open voor iedereen zolang de basiswaarde respect wordt gehanteerd. We vertrekken vanuit een onvoorwaardelijke acceptatie van de mens. We benaderen iedere persoon vanuit een sterk geloof dat iedereen hier iets kan betekenen. Ieder individu mag hier mens zijn in verbinding met anderen, in verbinding met de activiteiten en in verbinding met de omgeving. We geven iedereen de ruimte om te exploreren, advies te geven, deel te nemen en te organiseren.

Passie in beweging

Het delen van een passie leidt tot creativiteit, uitwisseling, verantwoordelijkheid en zelfrefectie. Iedereen kan op zijn manier iets ondernemen en maakt zo deel uit van de dynamiek. Hierin schuilt het geloof dat niets moet blijven wat het is, dat vanuit passie als drijfkracht de mensen en projecten steeds in beweging zijn, en dat nieuwe ideeën en realisaties welkom zijn.

Verbinden in ontmoeting

We kiezen ervoor om geen eiland te zijn, maar deel uit te maken van een groter geheel. We beogen een enorme diversiteit van passanten en verbindingen, wat de vermaatschappelijking van de zorg ten goede komt. Hoe meer diversiteit in de groep, hoe meer diversiteit in de activiteiten, hoe meer kansen tot verbinding en wisselwerking, hoe meer mogelijkheden tot ontplooiing.

Ontdekken en beleven

Centrum Molenmoes geeft tijd en ruimte om te ontdekken, te ervaren in actie, stil te staan in reflectie en verder te groeien. Centrum Molenmoes reikt verschillende handvaten aan om het leven te beleven. De activiteiten gebeuren op een uitnodigende manier. Niemand wordt verplicht en de beweging komt uit zichzelf. Het beleven gebeurt op eigen tempo en vanuit de vrije keuze.


Gewoon zijn, samen doen

Met jongeren

Centrum Molenmoes organiseert ondersteuning voor jongeren op verschillende manieren. De diverse activiteiten en mensen zorgen voor een veerkrachtig web waar jongeren kunnen ontdekken, beleven en ontmoeten. Zo worden ze uitgenodigd om in beweging te komen en vanuit onze passies reiken we handvaten aan om sterker in het leven te staan.

Alternatieve dagbesteding, hippotherapie, een gezinsproject, een time-out, een ervaringsproject of een kampactiviteit behoren tot de mogelijkheden. Rizsas, Stretch-it en Equicanis hebben hun vast aanbod en daarnaast duikt er soms een tijdelijke activiteit op in de vrije ruimte.

Met vrijwilligers

Centrum Molenmoes biedt vrijwilligers een plek aan om hun ding te doen. Ze creëren er mee de sfeer door er gewoon te zijn. Vanuit dat zijn vergroten ze het aanbod en scheppen ze ruimte tot ontmoeting. Want hoe meer verschillende mensen op één plek, hoe meer diversiteit en beweging dit met zich mee brengt. Geregeld krijgen we teams uit de bedrijfswereld over de vloer, die vrijwillig de handen uit de mouwen steken en jaarlijks ontvangen we 4 Europese vrijwilligers van het European Solidarity Corps. Prachtig om te zien hoe tijdens een werkdag vele handen het werk lichter maken. Hoe hier telkens een metamorfose plaatsvindt door alle tijd die mensen ons schenken.

Met collega's, teams en bedrijven

Vanop de Hagelandse heuvel Beninksberg kijk je uit over de groene vallei van de Molenbeek. In dit prachtig stukje natuur onthaalt De Wissel vzw op Centrum Molenmoes kwetsbare jongeren.

Als hoopverlener wilt De Wissel voortdurend ondernemen in de samenleving en nodigt ook teams en bedrijven uit naar deze werkverrijkende plek.

Met de Zaal Coppens beschikken we over een multifunctionele ruimte die beschikt over een eigen keuken, internet, beamer, flipchart, whiteboard, hifi-systeem en een smart-tv.