De Wissel vzw

Begeleidingsnetwerk voor kwetsbare jongeren en jonge gezinnen.

De Wissel wil jonge mensen in een kwetsbare positie onthalen, waarderen en sterken, samen met wie hen omringen. 

De Wissel wil werken aan een diverse, warme en rechtvaardige samenleving.

Nieuws

Artikels, lezingen, evenementen, optredens, gebeurtenissen

Een grondige renovatie
Een grondige renovatie

Beste buren,

Jullie kennen ons al vele jaren als goede buren. We willen zowel de meisjes die we begeleiden als onze medewerkers laten samen leven en werken in omstandigheden die zijn aangepast aan de noden van vandaag. Daarom dringt een grondige renovatie van de gebouwen van de Wissel op de Tervuursevest 108-112 zich op. We laten jullie dan ook graag op voorhand weten dat wij gaan verbouwen. De verwachting is dat de bouwwerken zullen starten in de tweede helft van 2021.

Vacature: Therapeut Infant Mental Health
Vacature: Therapeut Infant Mental Health

De therapeut met specialisatie Infant Mental Health voert zijn activiteiten uit binnen het Shelterteam en vormt als werknemer van het CGG ook de brug tussen CGG en De Shelter. Doel is om een traumasensitieve omgeving te creëren rond de kwetsbare ouder-kinddyade.

CANO vernieuwt!
CANO vernieuwt!

Met meer dan 100 collega's uit 13 verschillende CANO-voorzieningen een eerste blik geworpen op het nieuwe CANO-protocol. Fier op onze collega's die hier aan mee werkten.
CANO zet hier mee enkele wegmarkeringen uit voor de jeugdhulp van de volgende jaren. De uitgangspunten van deze fundamentele kijk op jeugdhulp nemen we graag ter harte samen met de jongeren, de gezinnen en de wereld rond ons!

OverKop-mobiel in Tienen
OverKop-mobiel in Tienen

OverKop Tienen in het nieuws. De OverKop-mobiel werd ingereden en de eerste lichting OverKop-ambassadeurs werd gehuldigd.
Jongeren rijden naar de jongeren toe.
"Ik vind dat jongeren elkaar moeten helpen".

Als CANO-organisatie zijn we gedreven in verbinding, krachtig in engagement
en willen we gedurfd ondernemen voor een zorgzaam samenleven

Onze waarden

Graag zien

Elkaar graag zien is een krachtig antwoord op kwetsbaarheid en onmacht. 

Het geeft betekenis aan een mensenleven.

Zelfs in periodes waarin conflicten ontstaan, biedt 'elkaar graag zien' hoop en maakt het respectvol samenleven mogelijk.

Doen

Telkens we op de grenzen van onze hulpverlening botsen, zoeken we naar gepaste oplossingen.

Het aanklampende karakter van ons begeleidingsaanbod tijdens crisismomenten is essentieel.

Samen stappen ondernemen naar beter is voor De Wissel van groot belang.

Samen

Onze tegendraadse kijk op jeugdzorg is gebaseerd op het geloof in de eigen kracht van de jongere en zijn leefomgeving. 

Met ons begeleidingsnetwerk voor jongeren en jonge gezinnen willen we samen met de buurt, de (lokale) overheid, de profitsector en collega's bouwen aan een warme maatschappij. 

Grenzen verleggen

Bij De Wissel streven we naar een herbergzame samenleving en geloven dat ‘good society enables, bad society disables’.

Voortdurend gaan we op zoek naar nieuwe methoden om onze opdracht uit te oefenen.

Kalender

Dit wil je niet missen. Pak je agenda en noteer

Met de warme steun van

Elke gift versterkt ons