Aanbod

Ons begeleidingsaanbod voor jongeren en gezinnen

Positieve heroriëntering

Een sterke visie en methodiek die gezinnen helpt om uit een crisis of impasse te geraken en stappen te zetten in de richting van een toekomst waarnaar zij verlangen.

Mogelijk bij

Open-hart-cirkels

Een Open-hart-cirkel is een ontmoeting met iedereen die geraakt is door de grote psychische kwetsbaarheid van een jongere of jongvolwassene.

Mogelijk bij

Beveiligende opvang

Een beveiligende opvang binnen een ruimer begeleidingsaanbod en samenwerking met verschillende instanties binnen de jeugdhulpverlening en in de samenleving.

Mogelijk bij

Ondersteunende activiteiten

Een alternatieve dagbesteding tijdens de schoolperiode. Op zeer laagdrempelige wijze nemen de jongeren deel aan het samenleven en diverse ateliers. Samen met de begeleiders maken ze de dag.

Tijdens een paardenatelier ontdek je de paarden van dichtbij door verzorging, knuffelen en wandelen. Hippotherapie biedt een veilige omgeving voor relationele processen tussen mens en dier.

Via ervaringsgerichte activiteiten brengen we mensen in contact met zichzelf, anderen en de omgeving.

Mogelijk bij

Residentieel verblijf

Soms kan een jongere niet thuis blijven en kan dan verblijven op een plaats die het gezinsleven (tijdelijk) vervangt. De overnachting gaat altijd gepaard met een vorm van begeleiding voor het gezin en het netwerk. Afhankelijk van de vraag en ondersteuningsnood is het verblijf kortdurend, langdurig of onderbroken.

Mogelijk bij

Contextbegeleiding

Contextbegeleiding richt zich tot gezinnen die geconfronteerd worden met een aantal knelpunten in hun leefsituatie en hierdoor problemen ervaren bij het opvoeden van de kinderen. Bij Contextbegeleiding ligt de focus in de eerste plaats op het gezin als geheel en de manier waarop de gezinsleden met elkaar samenleven.

Mogelijk bij

Contextbegeleiding Autonoom Wonen

Voor jongeren tussen 17 en 21 jaar, mogelijk tot 25 jaar, die na hun traject in de residentie van de Wissel, de wens hebben om alleen te gaan wonen of reeds zelfstandig wonen en hierbij ondersteuning nodig hebben. Samen met een begeleider bekijken de jongeren stap voor stap hoe hij/zij het nieuwe zelfstandig leven zo goed mogelijk vorm kan geven. Naast praktische zaken kunnen volgende thema’s aan bod komen: huishouden, schoolwerk, financiën, administratie, vrije tijd, relaties.

Mogelijk bij

  Crisisopvang

  Soms loopt alles plots mis. Wie in een crisis belandt, geraakt overstuur, in de war, in paniek, in shock… Dan is er meestal dringend nood aan hulp. De hulpverleners van De Wissel zijn er op voorbereid om samen met de betrokkenen zo snel mogelijk een goede oplossing te zoeken. Zo’n crisis is vaak ook een aanknopingspunt voor verdere begeleiding en verandering.

  Mogelijk bij

  Mobiele gezinsbegeleiding

  De gezinsbegeleiding aan huis is gericht op jonge ouders (-25j) en jonge kinderen (-2,5j) en hun netwerk. Deze begeleiding kan al starten tijdens de zwangerschap. Alle levensdomeinen kunnen aan bod komen. 

  We zetten de ouder-kindrelatie centraal. De veiligheid, de integriteit, het emotioneel welbevingen en de ontwikkelingskansen van het jonge kind zijn hierin essentieel.

  Mogelijk bij

  Open ateliers en activiteiten

  Ateliers zetten op een fijne manier in op thema’s waar jongeren mee worstelen, of waarin ze willen groeien. In groep wordt gewerkt rond weerbaarheidstraining, gezonde gerechten op tafel zetten, thema’s waarop je botst als je alleen gaat wonen, serieuze groepsgesprekken, …

  Ateliers zetten ook in op puur plezier en ontspanning. Wandelen met honden, rappen & slam poetry, musiceren & zingen, breakdance, gezelschapsspelletjes, bullet journal maken, … een kleine greep uit een groter aanbod.

  Mogelijk bij

  Gezinsverblijf

  Ouder(s) en kind(eren) komen samen in gezinsverblijf. Het gezinsverblijf is gericht op jonge ouders (-25j) en jonge kinderen (-2,5j) en kan al starten tijdens de zwangerschap. We koppelen hieraan steeds een intensieve begeleiding van het gezin en zijn netwerk. Alle levensdomeinen kunnen aan bod komen. We zetten de ouder-kindrelatie centraal. De veiligheid, integriteit, emotioneel welbevinden en de ontwikkelingskansen van het jonge kind zijn hierin essentieel.

  Mogelijk bij

  Aanmelden voor hulpverlening

  Je bent een ouder, opvoedingsverantwoordelijke, kind of jongere, en je wil beroep doen op de hulpverlening van De Wissel vzw