Over De Wissel

EEN CANO ORGANISATIE IN DE BIJZONDERE JEUGDZORG EN DE SAMENLEVING

Wat in 1981 begon als een residentiële instelling voor uiterst kwetsbare meisjes, groeide uit tot een begeleidingsnetwerk voor kwetsbare jongeren en jonge gezinnen. “Bij De Wissel streven we naar een herbergzame samenleving,” zegt directeur Luc Deneffe. “We geloven heel hard dat ‘good society enables, bad society disables’. Voortdurend gaat De Wissel op zoek naar nieuwe methoden om haar opdracht met de haar toegewezen jongeren en gezinnen uit te oefenen. De Wissel wil niet op een eilandje leven en probeert daarbij contact te leggen met andere werelden. Zo maakt die zorg deel uit van de maatschappij en beweegt ze zich niet in de marge ervan.

WAAR DE WISSEL VOOR STAAT

Essentieel is het aanklampende karakter doorheen crisismomenten. De uitbouw van heel het begeleidingsaanbod is erop gericht om terug verbindingen te maken tussen jongeren en samenleving in een periode waarin er grote afstand en conflicten ontstaan zijn. 

Voor de Wissel is het dan ook van groot belang om zelf als organisatie goed verbonden te zijn met de lokale gemeenschap. Omgekeerd vinden ook al jaren vrijwilligers de weg naar de verschillende deelwerkingen van de Wissel om op heel diverse manieren een handje toe te steken. Ze zijn een absolute plus in onze dagelijkse werking.

Vacatures

Een overzicht van betaalde en onbetaalde openstaande vacatures bij de afdelingen van De Wissel. 

Op dit moment zoeken we o.a:

Contextbegeleid(st)er in de Rotonda

Procesbegeleid(st)er bij Columbus

Verbindingsambassadeur bij OverKop

Inslapende vrijwilligers bij De Shelter

Vrijwilligers voor onze projecten

   Archief

   Video's, links en interessante documenten van en over De Wissel

   Onze geschiedenis

   Wat in 1981 begon als een residentiële instelling voor uiterst kwetsbare meisjes, groeide uit tot een begeleidingsnetwerk voor kwetsbare jongeren en jonge gezinnen.

   Klachten

   We doen ons best om jongeren naar volledige tevredenheid op te vangen, te begeleiden.

   Mocht er iets gebeuren waar u geen goed gevoel bij heeft dan horen wij dit graag van u. Wij staan open voor vragen en suggesties.

   Mocht uw ontevredenheid verder gaan en komt u daarbij tot het indienen van een klacht, dan vindt u hier hoe u een klacht kan indienen, hoe de Wissel ermee omgaat en deze behandelt.

   Privacy

   De Wissel vzw verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring.

   De Wissel vzw, met maatschappelijke zetel te Tervuursevest 110, 3000 Leuven is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en verklaart hierbij dat binnen de processen van verwerking zowel de Belgische privacywetgeving als de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt nageleefd.

   Voor verdere informatie, opmerkingen, suggesties of vragen omtrent ons privacy beleid kan u mailen naar info@wissel.be

   Steun en Giften

   De Wissel vzw is een privé-initiatief dat financiering voor erkende hulpverlening ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap via het Agentschap Opgroeien. 

   Voor bepaalde infrastructuurwerken, met een maximum van 60 % op het (ver)bouwen zelf, kan ze beroep doen om VIPA, Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. Grond en saldo dient uit eigen middelen te gebeuren.

   Naast een grote inzet en flexibiliteit van onze medewerkers en het engagement van vele vrijwilligers, vraagt de keuze voor de specifieke doelgroep een surplus aan begeleiding en bijzondere werkmethoden. Dat maakt dat de Wissel vzw structureel niet toekomt met de reguliere financiering. Het zijn dus de giften, schenkingen, legaten en sponsoring die het engagement voor deze gekwetste doelgroep mogelijk maken.