Over De Wissel

EEN CANO ORGANISATIE IN DE BIJZONDERE JEUGDZORG EN DE SAMENLEVING

Wat in 1981 begon als een residentiële instelling voor uiterst kwetsbare meisjes, groeide uit tot een begeleidingsnetwerk voor kwetsbare jongeren en jonge gezinnen. “Bij De Wissel streven we naar een herbergzame samenleving,” zegt directeur Luc Deneffe. “We geloven heel hard dat ‘good society enables, bad society disables’. Voortdurend gaat De Wissel op zoek naar nieuwe methoden om haar opdracht met de haar toegewezen jongeren en gezinnen uit te oefenen. De Wissel wil niet op een eilandje leven en probeert daarbij contact te leggen met andere werelden. Zo maakt die zorg deel uit van de maatschappij en beweegt ze zich niet in de marge ervan.

WAAR DE WISSEL VOOR STAAT

Essentieel is het aanklampende karakter doorheen crisismomenten. De uitbouw van heel het begeleidingsaanbod is erop gericht om terug verbindingen te maken tussen jongeren en samenleving in een periode waarin er grote afstand en conflicten ontstaan zijn. 

Voor de Wissel is het dan ook van groot belang om zelf als organisatie goed verbonden te zijn met de lokale gemeenschap. Omgekeerd vinden ook al jaren vrijwilligers de weg naar de verschillende deelwerkingen van de Wissel om op heel diverse manieren een handje toe te steken. Ze zijn een absolute plus in onze dagelijkse werking.