De Switch

De Switch

Begeleiding van meisjes tussen 14 en 18 jaar

Een gezellig huis in het landelijke Sint-Pieters-Rode. Een groeiplek waar verantwoordelijkheid, verbinding en voor-leven centraal staan.

Verbinding

De Switch wil een plek zijn waar meisjes tijdelijk willen zijn en niet alleen moeten zijn, waar mensen mekaar ontmoeten. 

We zetten in op een open, warme sfeer waar iedereen zich welkom mag voelen.

We weten dat parcours soms moeilijk verlopen, we vinden het belangrijk om ook in lastigere tijden samen te blijven zoeken naar stappen vooruit.

Vaneigens

We vinden het belangrijk dat we samen met meisjes en hun familie komen tot een plan waar iedereen kan achter staan. 

We willen dingen die goed lopen versterken en samen zoeken naar oplossingen voor de hindernissen die we tegenkomen. 

Dat doen we graag samen met familie, vrienden en/of hulpverleners die ons hierbij kunnen helpen. 

We zetten het meisje aan het stuur van deze zoektocht.

Voor-leven

In De Switch leven meisjes en begeleiding samen. Het is belangrijk dat iedereen graag in De Switch is, om er tijdelijk te verblijven, te werken, op bezoek te komen. 

We spreken voortdurend met mekaar over hoe we met mekaar omgaan, welke regels nodig zijn in huis om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Een belangrijk principe hierbij is: ‘Ga om met de ander zoals je zelf wil dat de ander met jou omgaat’.

Een g(r)oei - plek

De Switch is een plek waar de meisjes kunnen groeien en waar zij en hun omgeving kapstokken vinden om daarna verder te bouwen aan hun toekomst. In mei 2019 vierde De Switch haar 10-jarig bestaan*.

We begeleiden 16 meisjes tussen 14 en 25 jaar, afkomstig uit Vlaams-Brabant, Limburg, Antwerpen of Brussel. In onze leefgroep is er plaats voor 8 meisjes. De andere meisjes wonen thuis of zelfstandig en worden omringd door een team.

De Switch staat voor een intensieve begeleiding met een therapeutisch aanbod binnen de leefgroep.

Het verblijf start met een interne fase van een maand. Contacten met de buitenwereld zijn in die periode beperkt. De meisjes volgen een intern dagprogramma. In deze eerste fase ligt de focus vooral op verbinding maken en elkaar leren kennen. Naast de begeleiding van de meisjes zelf, werken we vanaf het begin heel bewust aan de relatie met en de betrokkenheid van de familie en/of ruimere context.

Nadien evolueren we naar een tweede fase die veel meer extern gericht is. Meisjes zetten terug meer stappen naar de buitenwereld. We werken met elk meisje een individueel traject uit, in overleg met alle betrokkenen. 

Ons doel is dat de meisjes stappen vooruit zetten en een duidelijk toekomstplan hebben. Zo mogelijk gaan ze naar huis of zelfstandig wonen of maken we de brug naar een andere begeleiding.

Wat De Switch zo bijzonder maakt is dat ze ingebed is in een gezellige, huiselijke omgeving.

Essentieel in de visie van De Wissel is de verbinding … verbinding tussen de meisjes en hun netwerk. Maar ook tussen ons en de buitenwereld, de omgeving, de buurt. De uitbouw van heel het begeleidingsaanbod is erop gericht om terug connectie te maken tussen jongeren en samenleving. Voor de Switch is het dan ook van groot belang om zelf als organisatie goed verbonden te zijn met de lokale gemeenschap, ons dorp. Wij trekken de wereld in, nemen deel aan heel wat activiteiten in de buurt en stellen ons huis ook geregeld open voor iedereen die graag kennis maakt met ons. Omgekeerd vinden vrijwilligers de weg naar De Switch om een handje toe te steken, en dat is heel welkom.

* De Switch werd in 2009 als Proeftuin voor meisjes opgericht, een meer beveiligend aanbod voor zeer kwetsbare jongeren in moeilijke situaties. Evenwel werd beveiliging en geslotenheid vertaald als ‘ondersteunend omringen' in plaats van 'gedwongen omsingelen'.

Ons adres
Gravenstraat 54, 3220 St-Pieters-Rode

Ons telefoonnummer
016/44 19 32 

Ons e-mailadres
switch@wissel.be

Aanmelden voor hulpverlening

Je bent een ouder, opvoedingsverantwoordelijke, kind of jongere, en je wil beroep doen op de hulpverlening van De Wissel vzw