Hoe aanmelden?

Je wilt beroep doen op de hulpverlening van De Wissel vzw

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Voor Positieve Heroriëntering

Elke betrokken hulpverlener kan Columbus bellen om met een procesbegeleider te spreken over zorgen die zij of hij zich maakt betreffende een kind, jongere en gezin. Columbus zoekt dan een moment waarop samen tijd kan gemaakt worden om deze zorgen te bekijken door de bril van Positieve heroriëntering. Misschien kan zo de hulpverlener zelf verder aan de slag met het gezin.Ook kan samen bekeken worden of en hoe een begeleidingstraject opgestart kan worden.

Columbus/De Wissel biedt trajecten aan voor gezinnen waarbij de zorg over de jongere de leeftijd heeft van 12 jaar t.e.m. 25 jaar.
Telefoon van het Columbus aanspreekpunt Vlaams-Brabant Oost: 0498/97.23.76

Indien de jongere jonger is dan 12 jaar kan je terecht bij Mfc Combo/Surdo: 0490/64.95.06 - meer info: Surdo – MFC Combo 

Voor Open-hart-cirkels

Eenieder die van nabij geraakt wordt door de situatie kan ons opbellen en wij gaan onmiddellijk samen aan de slag. Eén gemotiveerd familielid is voldoende om te starten en naar een open-hart-cirkel te groeien. Wanneer een aanmelding gebeurt door een hulpverlener dan zal hij of zij gevraagd worden om het gezin uit te nodigen zelf met ons contact op te nemen.

Telefoon van het Columbus aanspreekpunt Vlaams-Brabant Oost: 0498/97.23.76

Voor hippotherapie bij EquiCanis

De begeleider of hulpvrager kan zich richten tot Centrum Molenmoes via centrummolenmoes@wissel.be.

Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp
via de Intersectorale Toegangspoort

Verblijf of contextbegeleiding kortdurend intensief

Als het gaat om een vraag voor verblijf of contextbegeleiding kortdurend intensief, dient de contactpersoon van de aanmelder (CAW, CLB, Kind en Gezin, ...) voor jou een aanvraag te doen via de Intersectorale Toegangspoort.

Via telefoon: 016/66 60 00

Diestsepoort 6 bus 55 te 3000 Leuven
email: act.vlaamsbrabantbrussel@opgroeien.be
fax: 016/66 51 56

Voor CIG De Shelter

De modules contextbegeleiding zijn rechtstreeks toegankelijk, de modules verblijf zijn niet-rechtstreeks toegankelijk. In het kader van gezinsopvang zijn verblijfsmodules rechtstreeks toegankelijk vanaf de 2de minderjarige in het gezin en ook voor meerderjarige zwangere ouders. In principe kan iedereen doorverwijzen naar een CIG module.

Wie nood heeft aan CIG-hulp helpen we graag verder om samen te bekijken of en hoe ze zich kunnen aanmelden: Je kan ons bereiken via mail info@deshelter.org of telefonisch 0474/88 78 34

Opgelet: de modules verblijf zijn niet-rechtstreeks toegankelijk. Voor deze modules moet een indicatiestelling gevraagd worden bij de intersectorale toegangspoort via een A-document. De aanmelding bij een CIG kan op vrijwillige basis of door tussenkomst van de JRB

Voor schoolexterne dagbesteding

Een aanmelding voor dagbestedingsactiviteiten (Rizsas, Paardenatelier van EquiCanis, Stretch-it) kan gebeuren via de NAFT-partners Arktos en Leerrecht en per uitzondering rechtstreeks vanuit het CLB. Zij staan in voor de trajectbegeleiding van de jongeren. Er moet telkens een registratie gebeuren bij het meldpunt voor schoolexterne interventies via www.meldpuntsi.be.

De dagbestedingsactiviteiten zijn gericht op 12 tot 18 jarigen.
Voor extra info en aanmelding kan u mailen naar: centrummolenmoes@wissel.be

Voor een aanvraag tot hippotherapie bij EquiCanis of een andere vraag over ondersteuning kan de begeleider of hulpvrager zich ook richten tot Centrum Molenmoes via centrummolenmoes@wissel.be. Wij zorgen dat de vraag bij de juiste persoon komt.

Bij een crisissituatie

Bij een crisissituatie, neemt je contactpersoon van het CAW, CLB, Kind en Gezin, ... telefonisch contact op met het crisismeldpunt.
Buiten de kantooruren kan je er ook zelf terecht: 078/05.00.38