Werken bij De Wissel

Werken in de Wissel betekent jonge mensen in een kwetsbare positie onthalen, waarderen en sterken, samen met wie hen omringen.
Werken in de Wissel staat voor willen werken aan een diverse, warme en rechtvaardig samenleving.

We zijn altijd geïnteresseerd om kennis te maken met geëngageerd talent, die onze missie mee vorm wil geven.

Vacatures


We zijn altijd geïnteresseerd om kennis te maken met geëngageerd talent, die onze missie mee vorm wil geven.

Hieronder vind je een overzicht van betaalde en onbetaalde openstaande vacatures bij afdelingen van De Wissel.

Stuur je motivatie en cv naar komenwerken@wissel.be

Stage lopen

Goed opgeleide studenten zijn onze toekomstige medewerkers. 

De verschillende afdelingen van De Wissel vzw zetten zich in om goede stagemogelijkheden aan te bieden.

Je kan een stage aanvraag doen door de stage-fiche ingevuld te mailen naar stage@wissel.be. Duidelijk vermelden voor welke afdeling van de Wissel je een aanvraag doet.

Vrijwilligers

We willen mede-burgers de mogelijkheid bieden mee te komen sleutelen aan het werken in De Wissel. Vrijwilligers zetten vanuit hun eigen passie en engagement mee hun schouders onder lopende of vernieuwende werkingen en projecten.

Wil je ook vrijwilliger worden, stuur dan een mailtje naar komenwerken@wissel.be

VACATURES

Betaalde job

Voorlopig hebben we geen vacatures.

Vrijwilliger gezocht bij EquiCanis

Alle info hier


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We zijn altijd geïnteresseerd om kennis te maken met geëngageerd talent, die onze missie mee vorm wil geven.

Stuur je motivatie en cv naar komenwerken@wissel.be

   Vrijwilligers gezocht

   Wil je als vrijwilliger mee komen sleutelen aan het project van De Wissel, stuur dan een mailtje naar komenwerken@wissel.be

   Spontane sollicitatie

   We zijn altijd geïnteresseerd om kennis te maken met geëngageerd talent, die onze missie mee vorm wil geven.
   Stuur je motivatie en cv naar komenwerken@wissel.be