Werken bij De Wissel

Werken in de Wissel betekent jonge mensen in een kwetsbare positie onthalen, waarderen en sterken, samen met wie hen omringen.
Werken in de Wissel staat voor willen werken aan een diverse, warme en rechtvaardig samenleving.

We zijn altijd geïnteresseerd om kennis te maken met geëngageerd talent, die onze missie mee vorm wil geven.

Vacatures


We zijn altijd geïnteresseerd om kennis te maken met geëngageerd talent, die onze missie mee vorm wil geven.

Hieronder vind je een overzicht van betaalde en onbetaalde openstaande vacatures bij afdelingen van De Wissel.

Stuur je motivatie en cv naar komenwerken@wissel.be

Stage lopen

Goed opgeleide studenten zijn onze toekomstige medewerkers. 

De verschillende afdelingen van De Wissel vzw zetten zich in om goede stagemogelijkheden aan te bieden.

Je kan een stage aanvraag doen door de stage-fiche ingevuld te mailen naar stage@wissel.be. Duidelijk vermelden voor welke afdeling van de Wissel je een aanvraag doet.

Vrijwilligers

We willen mede-burgers de mogelijkheid bieden mee te komen sleutelen aan het werken in De Wissel. Vrijwilligers zetten vanuit hun eigen passie en engagement mee hun schouders onder lopende of vernieuwende werkingen en projecten.

Wil je ook vrijwilliger worden, stuur dan een mailtje naar komenwerken@wissel.be

VACATURES


Betaalde job 


Trajectbegeleider (vervangingscontract 50-60%) voor de Switch.

De Switch zoekt een gedreven trajectbegeleider die in nauwe samenwerking met de collega trajectbegeleider de contextbegeleiders in hun werking coacht en superviseert. Hij/zij bewaakt en behoudt het helikopterzicht over de individuele trajecten van elke jongere. 

We kijken je kandidatuur met CV en motivatiebrief tegemoet, uiterlijk op 17.04.2024.  Via e-mail naar komenwerken@wissel.be  met in het onderwerp "Sollicitatie Trajectbegeleider”

Alle info hierVrijwilligers gezocht

We zijn in De Wissel altijd op zoek naar vrijwilligers, mensen die vanuit eigen interesses en mogelijkheden iets voor onze jongeren of gezinnen kunnen betekenen.

Nu zijn we specifief op zoek naar volgende profielen :


Vervoersvrijwilligers

We zijn op zoek naar vrijwilligers die jongeren en jonge gezinnen kunnen ondersteunen door vervoer van en naar daginvulling, hobby’s, kampen en andere vrijetijdsactiviteiten in te vullen.
alle info hier

Mensen met PASSIE

We zijn voor de afdeling De Rotonda / Het Vertrek in het centrum van Leuven op zoek naar vrijwilligers die vanuit een passie, talent of een goesting een atelier willen organiseren voor onze jongeren.
alle info hier

    Wil je als vrijwilliger mee komen sleutelen aan het project van De Wissel, stuur dan een mailtje naar komenwerken@wissel.be

    Spontane sollicitatie

    We zijn altijd geïnteresseerd om kennis te maken met geëngageerd talent, die onze missie mee vorm wil geven.
    Stuur je motivatie en cv naar komenwerken@wissel.be