Stretch-It

Groeien in de uitdaging

Via grensverleggende activiteiten brengen we mensen in contact met zichzelf, anderen en de omgeving. We gaan op zoek naar datgene wat jou triggert, datgene dat je uit je comfortabele zone brengt. Het hoeft niet altijd spectaculair in de hoogte te zijn. Belangrijk is dat je kiest voor de uitdaging en dat vraagt natuurlijk altijd een inspanning.

Groeien in jezelf

We staan stil bij de ervaringen tijdens de opdrachten en geven je tools mee om zelf mee aan de slag te gaan.  Stretch-it schept ruimte om samen te doen, te ervaren en te reflecteren. Het is belangrijk dat je in contact blijft met jezelf en de anderen of na de grote spanning terug tot rust kan komen. We maken tijd om je persoonlijk proces te formuleren in een concreet nieuw actieplan die je zelf en je team kunnen verder helpen in de volgende opdracht of in het dagelijkse leven.

Groeien in ontmoeting

Stretch-it strekt de armen uit naar verschillende leefwerelden in deze maatschappij omdat het ook gelooft in de kracht van de diversiteit. Ieder individu kan hier iets betekenen en mag hier mens zijn in verbinding met anderen, met de oefeningen en met de natuur. Scholen, bedrijven, begeleiders, jongeren en vrijwilligers uit elke doelgroep kunnen elkaar in dit project ontmoeten.

Groeien in duurzaamheid

Een duurzame relatie met de omgeving zorgt voor een gezonde uitvalsbasis. Kennis, financiële middelen, materiaal, menselijke energie, de natuur en mens vinden mekaar in een gezonde en duurzame wisselwerking. Stretch-it biedt avontuurlijke en natuurgebonden activiteiten aan en vindt hierin de omgeving zijn belangrijkste partner. We werken vanuit eenvoud en 'leave no trace' principes. We dagen de deelnemers uit om op een duurzame manier om te gaan met hun omgeving alsook met zichzelf.

Atelier Stretch-It

Elke dinsdag (behalve in schoolvakanties) kan je aansluiten bij ons atelier van 13u tot 15u (1x/maand ganse dag). Ieder Atelier heeft een thema naargelang de noden van de deelnemers: klimmen, hoogte, laagte, technieken, veiligheid, grenzen verleggen,... het komt allemaal aanbod.

We werken in een groepje van maximum 12 deelnemers. Ieder semester wordt een kalender opgemaakt.

Belevingsdag

Een toffe grensverleggende dag samen met je collega's, je klasgenoten, je vrienden of familie. Je wil vooral uitdaging beleven zonder al teveel diepgang in een dynamische omgeving.

Het is mogelijk om vooraf de activiteiten te kiezen in samenspraak met de begeleider in functie van je groep. Er wordt 1 begeleider voorzien voor een groepje van maximum 12 personen.

Ervaringsproject op maat

Een actieve en reflectieve dag waar zelfontplooiing centraal staat. Een touwenparcours, een deskundige trainer en een dynamische omgeving staan klaar om voor jouw een grensverleggende en reflectieve dag te realiseren.

In functie van jouw doelstellingen en het deelnemersprofiel maken wij een programma waar thema's als communicatie, leiderschap, probleemoplossend denken, keuzes maken en meer aanbod komen.

Verhuur touwenparcours


Het touwenparcours staat open om door anderen gebruikt te worden. Als groepsbegeleider, coach, vormingwerker of dergelijke kan je het touwenparcours op zelfstandige basis gebruiken.

Voor het hoge parcours wordt er ook gevraagd om de nodige certificaten of opleidingen te kunnen voorleggen, alvorens gebruik van het hoogte parcours.

Vraag aan