Samenwerkingen

Samen bouwen we aan een warme maatschappij

Jesnet

Het JESnet ofwel Jeugdzorg en sport netwerk is een coöperatie tussen de Leuvense Buurtsport, Jeugdzorg en sportverenigingen opgestart om de jongeren binnen de Jeugdzorg aan het bewegen te krijgen. 

Samenwerkingen tussen verschillende jeugdzorg en sportpartners worden gestimuleerd. We proberen met Buurtsport ook kwetsbare jongeren te bereiken waarmee we niet in aanraking komen in de aandachtswijken.

IZN

Het Intersectoraal ZorgNetwerk Vlaams-Brabant, Limburg, Brussel begeleidt 7 à 10 jongeren in zeer complexe situaties, waarvoor een hulptraject ‘buiten het kader’ gerealiseerd dient te worden. Een dertigtal organisaties engageren zich om aanklampend, gedurende zeven jaar een zorgtraject op maat van de jongere uit te werken, tot de maximum-leeftijd van 25 jaar.

De Vlaamse overheid stelt hiervoor bijkomende middelen ter beschikking. Aanmelding gebeurt enkel via de Intersectorale Toegangspoort van de Jeugdhulp.