Samenwerkingen

Samen bouwen we aan een warme maatschappij

CANO Vlaanderen

Een samenwerkingsverband tussen organisaties actief in de hulp en ondersteuning van jongeren en hun omgeving. 

CANO staat voor Centra voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning. Een naam die voor zich spreekt: het zit CANO-organisaties in de genen om gedreven met netwerken en omgevingen bezig te zijn.

Troubadours

Ze overvielen het feest en brachten het volk eerlijke ontroering. Jong en gepassioneerd zongen ze over wat ons bezig hield, met piano of gitaar. Van Arianne Grande, Metallica, Lacrim, Nirvana, Shawn Mendes, The Scene. of eigen werk. Songs van nu en daarvoor. 

Daarna trokken ze weer verder op weg naar het volgende feest. Ze speelden zowel in uw living, op het buurtfeest als in de grote concertzaal.

Enchanté

Een netwerk van hartelijke handelaars & burgers die kleine diensten aanbieden aan eender wie er nood aan heeft. 

Van een glas water tot een kop koffie, van een haarknipbeurt tot een plek om even uit te rusten. Wees welkom bij Enchanté.

Tres

Een samenwerking van Artforum/Urban Woorden, De Wissel, MFC Combo, OBC Ter Wende-Espero en Sporen.

Het is een project waarin kinderen en jongeren ondersteund door jeugdzorg nauw samenwerken met een kunstenaar.

JINT

JINT is het Nationaal Agentschap voor Erasmus+, Youth in Action en het European Solidarity Corps en coördineert het Bel’J-programma in Vlaanderen.

JINT vzw stimuleert en ondersteunt de internationale uitwisseling en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties.

Jeugdhulp Hageland

Een team van gezinscoaches en (eerstelijns-)psychologen gaat snel, zonder wachtlijsten, samen met het gezin aan de slag. Aanmelding gebeurt vanuit de brede instap (CLB, CAW…)

Jeugdhulp Hageland is een regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties en sectoren.

Yuneco

Yuneco, esperanto voor jeugd, is het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Vlaams-Brabant. Het is een samenwerking tussen verschillende partners betrokken bij de geestelijke gezondheid van alle kinderen en jongeren wonend in de provincie Vlaams-Brabant.

Leuven Restorative City

Het project Leuven Restorative City mikt resoluut op directe dialoog om het wederzijdse vertrouwen te versterken. Samenleven is een kunst die zo veel meer heeft aan een verbindende en herstelgerichte houding

SOM

Samen Onderwijs Maken is een netwerk van onderwijsmakers, onderwijsondersteuners en de stad Leuven. We willen samen innoveren in onderwijs zodat elke lerende een plek heeft en uitgedaagd wordt om de eigen talenten maximaal te ontplooien en in te zetten.

Samenlevingsdienst

Ben je tussen 18 en 25 jaar oud? Heb je zin om een boeiende, constructieve en verrijkende ervaring te beleven? Wil je even tijd om na te denken over je toekomst en je tegelijk nuttig maken voor de samenleving? Dan is het programma van de Samenlevingsdienst echt iets voor jou !

Collectief tegen armoede

Doorheen de jaren is het Leuvens collectief tegen armoede een sterke motor geworden voor de jaarlijkse internationale de dag tegen de armoede en sociale uitsluiting. 

Dit collectief bestaat uit mensen met en zonder kansarmoede-ervaring en werkt elk jaar opnieuw naar een actie vanuit een samen zoeken en terugkoppelen naar de verschillende werkingen.

Huis van het Kind

In een Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien. Het is een samenwerking tussen organisaties die je helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, workshops en veel meer.

Jesnet

Het JESnet ofwel Jeugdzorg en sport netwerk is een coöperatie tussen de Leuvense Buurtsport, Jeugdzorg en sportverenigingen opgestart om de jongeren binnen de Jeugdzorg aan het bewegen te krijgen. 

Samenwerkingen tussen verschillende jeugdzorg en sportpartners worden gestimuleerd. We proberen met Buurtsport ook kwetsbare jongeren te bereiken waarmee we niet in aanraking komen in de aandachtswijken.

IZN

Het Intersectoraal ZorgNetwerk Vlaams-Brabant, Limburg, Brussel begeleidt 7 à 10 jongeren in zeer complexe situaties, waarvoor een hulptraject ‘buiten het kader’ gerealiseerd dient te worden. Een dertigtal organisaties engageren zich om aanklampend, gedurende zeven jaar een zorgtraject op maat van de jongere uit te werken, tot de maximum-leeftijd van 25 jaar.

De Vlaamse overheid stelt hiervoor bijkomende middelen ter beschikking. Aanmelding gebeurt enkel via de Intersectorale Toegangspoort van de Jeugdhulp.

Kotlab

KOTlab is een project voor beschutte woonvorm, dat wordt gefinancierd door de overheid (voorlopig tot eind 2020), om een laagdrempelig hulpverleningsaanbod te creëren voor jongvolwassenen met een (vermoeden van een) psychische kwetsbaarheid. 

KOTlab project richt zich specifiek tot jongvolwassenen, met de zogenaamde ‘transitieleeftijd’ (-18 naar +18). Het doel is om de jongvolwassenen te ondersteunen in hun groei naar zelfstandigheid en alleen wonen.

De Klinke+

De Klinke+ is een kleinschalige wooneenheid voor jongeren, die deel uitmaakt van het Sociopolis-project, binnen het WZC Annuntiaten Heverlee.

Voor jongeren van 16 tot en met 25 jaar die zelfstandig willen gaan wonen (vertrekkend vanuit een leefgroep, een moeilijke situatie thuis, …) en daar begeleiding bij willen. We zoeken samen uit over welk inkomen je kan beschikken om dit te betalen (eigen inkomsten, een leefloon, een verblijfssubsidie,…).

  Het Brughuis

  Het Brughuis is een gemeenschapshuis in Leuven met betaalbare kamers voor jongeren van 17 tot 25 jaar. Het is een uitvalsbasis voor jongeren met een zeer grote kwetsbaarheid en weinig steunfiguren. 

  Het Brughuis biedt een plek waar jongeren op eigen benen leren staan met ondersteuning bij dagdagelijkse zaken zoals huishouden, koken, gezondheid, communicatie, relaties, dagbesteding en tewerkstelling.

  Contactcomité van Organisaties voor Jeugdzorg vzw

  Het Contactcomité van Organisaties voor Jeugdzorg vzw wil een forum zijn voor organisaties en hun medewerkers, beleidspersonen en belangstellenden in de voorzieningen voor jongeren, zowel in de jeugdzorg, bijzondere jeugdbijstand en jeugdbescherming als in het welzijnswerk, het jeugdwerk, het onderwijs en de ruime setting van het werken met jongeren.

  Netwerk Leerrecht

  Een regionaal netwerk waarin verschillende schoolvervangende en andere initiatieven op elkaar afgestemd worden en toegankelijk worden voor elke leerling waarbij het schools perspectief beperkt of totaal afwezig is.