EquiCanis

Ervaringsgericht met paarden

We bieden mensen, in de eerste plaats kwetsbare jongeren, de kans om onder begeleiding de ontmoeting aan te gaan met paarden en honden. Via een paardenatelier, hondenatelier, hippotherapie wordt er contact gemaakt tussen mens en dier.

“Er is iets aan de buitenkant van het paard dat goed doet aan de binnenkant van de mens.” - Winston Churchill

De dieren nodigen uit om er te mogen “zijn”, in het hier en nu, zonder woorden en raken ons op verschillende domeinen. 

In een lichamelijke dialoog nodigen ze uit om te aaien, te knuffelen, besnuffeld te worden... De paarden dragen en wiegen ons met al onze vreugde en verdriet.

Honden en paarden zijn van nature sociale dieren die bereid zijn om in relatie te gaan. Ze spiegelen onze manier van omgaan met elkaar, direct, zonder oordeel. Ze doen ervaren wat moeilijk onder woorden te brengen is en helpen onze relationele vaardigheden ontwikkelen. Als metafoor spreken ze tot onze verbeelding voor vrijheid, kracht, fijngevoeligheid, redder, onafhankelijkheid, rust en passie... . 

Vanuit de beelden die dieren bij ons oproepen, komen vaak authentieke verlangens weer tot leven en daarmee ook een essentieel stukje van onszelf.  Bovendien merken we dat dieren vaak deuren openen waar de mens ze gesloten heeft.

Paardenatelier

Een groepsatelier met een gemengde groep jongeren. Elke voormiddag gaan ze van 9h15 tot 12h00 op ontdekking de paarden en zichzelf. We starten steeds vanuit de vragen van de jongeren. Ze kunnen de paarden verzorgen, gaan rijden, wandelen of longeren. Tijdens een feedbackronde hebben we oog en oor voor hun behoeften en bekijken we hoe we hierover kunnen communiceren met elkaar.

Hippotherapie en coaching

Een sessie afgestemd op de deelnemer samen met het paard. Dit kunnen relationele vragen zijn, ook rond communicatie, vragen rond zichzelf leren kennen, afbakenen, positioneren, leiderschap, verdriet een plek geven, eigen evenwicht zoeken, … .

We bieden psychotherapie en gaan hiermee ervaringsgericht, in het hier en nu en vanuit een lichamelijke hippotherapeutische invalshoek mee aan de slag.