De Shelter

De Shelter

Centrum voor Integrale Gezinszorg

Een samenwerkingsinitiatief van de vzw’s Amber, Monte Rosa en De Wissel dat gericht is op jonge kwetsbare (zwangere) gezinnen.

Shelter begeleiding

De begeleiding door De Shelter kan starten vanaf het begin van de zwangerschap tot het kindje 2,5 jaar is. Eén van beide ouders is bij aanmelding jonger dan 25 jaar. Het gezin heeft een netwerk in gerechtelijk arrondissement Leuven. 

De begeleiding is gericht op verschillende levensdomeinen: sociaal, pedagogisch, administratief, psychisch, praktisch,… .

We zetten de ouder-kindrelatie centraal. De veiligheid, integriteit, emotioneel welbevinden en de ontwikkelingskansen van het jonge kind zijn hierin essentieel.

De gezinsleden houden de regie van hun leven in eigen handen. De gezinnen kiezen zelf wanneer ze welke hulp willen inroepen. En de begeleider ondersteunt dit proces. De Shelter neemt de verantwoordelijkheid niet over, maar gaat een volhardend engagement aan bij het zoeken naar gepaste steun, binnen en buiten De Shelter.

Een dubbel aanbod

Op het mooie domein van Monte Rosa, in private woonentiteiten kunnen we vier gezinnen een intensieve begeleiding bieden.
Het project INTENCO kan daar ter plekke nog een therapeutische omkadering bieden.

Gezinnen kunnen hier zes maanden verblijven en nadien kunnen we hen verder begeleiden aan huis.

In de mobiele gezinsbegeleiding begeleiden we een aantal gezinnen en hun netwerk aan huis. Dit kan ook voor gezinnen die (nog) niet in de Shelter verbleven.

De begeleidingsintensiteit is flexibel maar minder intensief dan bij gezinsverblijf.

Het gezin en zijn netwerk

Door de motiverende kracht van (nakend) ouderschap zijn de meeste jonge gezinnen in staat om zelf hun weg te vinden. Zeker als ze kunnen rekenen op familie en vrienden. 

Soms ontbreekt deze essentiële steun. Samen met het gezin zoeken we steunfiguren in hun directe
omgeving en doen we beroep op professionele hulp uit de regio zoals bijvoorbeeld Kraamzorg, Kind en
Gezin, OCMW, Begeleid wonen, CAW, …

Een goede start

Het gezin blijvend verbinden met de eigen krachten en met de omgeving is het vertrekpunt en doelstelling van onze werking.

Tijdens de begeleiding ondersteunen we ouderschap: de gezondheid en het welbevinden van het gezin, een goede woon- en leefomgeving, de emotionele bescherming van de gezinsleden en een veilige hechting tussen ouder en kind.

De ouder en het kind zijn actieve partners, met hun eigen mogelijkheden en grenzen.

We willen deze ouder-kind interactie ondersteunen en activeren. Dit op maat van elk gezin en op elk levensdomein.

We willen het gezin omringen met goede steun en waar nodig mee opvangen en dragen.

Ons adres
Heidebergstraat 249D, 3010 Kessel-Lo.

Ons telefoonnummer
0474/88 78 34

Ons e-mailadres
info@deshelter.org

Algemene website CIG
www.cigvlaanderen.org

Aanmelden voor hulpverlening

Je bent een ouder, opvoedingsverantwoordelijke, kind of jongere, en je wil beroep doen op de hulpverlening van De Wissel vzw