De Rotonda

De Rotonda

Begeleiding van meisjes tussen 14 en 25 jaar en hun context

Een begeleidingsinitiatief in het centrum van Leuven voor jongeren en hun context met individuele en contextbegeleiding voor elke jongere en haar context en indien nodig residentieel verblijf of zelfstandig wonen. 

De begeleiding wordt gekenmerkt door aanklampende aandacht voor de jongere en haar netwerk met verankering in de buurt en in de samenleving.

Individuele en contextbegeleiding


Sommige jongeren wonen voltijds thuis. Anderen verblijven het grootste deel van de week in de leefgroep. Nog andere jongeren wonen zelfstandig op een eigen studio.

Voor iedere jongere wordt individuele en contextbegeleiding voorzien.

In de individuele begeleiding, leggen we de focus op de jongere en haar veerkracht, moed, dromen, talenten, passies, moeilijkheden, beperkingen.

In de contextbegeleiding ligt de focus op het netwerk en de manier waarop iedereen met elkaar omgaat. Er wordt gezocht hoe de jongere en het netwerk eigen krachten kunnen inzetten om het samenleven aangenamer te maken.

Residentieel verblijf


Soms kan een jongere niet thuis wonen. Zij kan dan tijdelijk in de residentie verblijven. Terwijl we de zorg voor de jongere, zo lang als het nodig is, overnemen, kunnen contacten met de context terug opgebouwd en versterkt worden.

We proberen om een jongere zo veel als mogelijk terug in verbinding te brengen met haar eigen leefomgeving.

De focus in de residentie ligt op het samenleven. We bieden verschillende activiteiten aan die dit samenleven bevorderen met oog voor de noden van elke jongere. Het doel is dat de jongere rust, ruimte en veiligheid vindt om in haar eigen traject stappen te zetten. Jongeren gaan naar school of hebben een andere daginvulling. Daarnaast zoeken we met hen naar een zinvolle vrijetijdsbesteding.

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen


Voor jongeren tussen 17 en 25 jaar die zelfstandig willen wonen en hierbij ondersteuning nodig hebben, kan contextbegeleiding in functie van autonoom wonen ingezet worden.

Een begeleider komt 1 of 2 keer per week langs bij de jongere. Samen met haar begeleider bekijkt de jongere welke ondersteuning zij nodig heeft in het zelfstandig leren leven.

Ondersteuning kan op praktisch, administratief of emotioneel vlak. Mogelijke thema’s zijn huishouden, voeding en gezondheid, school of werk, financiën, administratie, vrije tijd, relaties.

Hoewel de jongere alleen woont,wordt er nog geïnvesteerd in verbinding met het netwerk. We kijken samen met de jongere hoe de context hierin zo veel als mogelijk betrokken kan worden. Er is een intensieve samenwerking met andere organisaties zoals CAW, JAC, OCMW.

Met aanklampende aandacht voor het netwerk en een verankering in de buurt en in de samenleving


De Rotonda engageert zich voor jongeren met een grote kwetsbaarheid en hun context.

Vaak balanceren onze jongeren op de rand van de samenleving en krijgen ze te maken met uitsluiting. Het geloof in zichzelf en anderen heeft hierdoor een serieuze knauw gekregen. De krachten die jongeren in zich dragen, zijn ondergesneeuwd door negatieve ervaringen.

We zoeken we naar manieren om de meisjes opnieuw te verbinden met zichzelf, hun context en de samenleving. We zijn er van overtuigd dat deze verbinding voor de jongere een zeer krachtige hulpbron kan zijn. Er zijn geen pasklare antwoorden. We blijven zoeken naar een traject met aanklampende aandacht voor het netwerk. De werkwijze ligt vooraf niet vast en verloopt altijd in overleg met de betrokkenen.

We zoeken naar een verankering in de buurt en in de samenleving. We vinden de wisselwerking tussen wat er binnen én buiten de Rotonda gebeurt belangrijk.

We trachten in de buurt aanwezig te zijn. We werken nauw samen met de lokale scholen en het vrijetijdsaanbod in de buurt. We zijn lid van het buurtcomité en werken zo mee aan lokale evenementen.

Ook willen we de Rotonda voor de buurt openstellen. Zo werken we samen met vrijwilligers uit de buurt om het samenleven in de Rotonda mee te ondersteunen. Jaarlijks wordt de buurt ook uitgenodigd tijdens een opendeurdag. Daarnaast bekijken we ook hoe we onze beschikbare ruimtes met de buurt kunnen delen.

Ons adres
Diestsevest 119, 3000 Leuven

Ons telefoonnummer
0485/10 69 14

Ons e-mailadres
derotonda@wissel.be

Aanmelden voor hulpverlening

Je bent een ouder, opvoedingsverantwoordelijke, kind of jongere, en je wil beroep doen op de hulpverlening van De Wissel vzw

Individuele en contextbegeleiding

Sommige jongeren wonen voltijds thuis. Anderen verblijven het grootste deel van de week in de leefgroep. Nog andere jongeren wonen zelfstandig op een eigen studio.

Voor iedere jongere wordt individuele en contextbegeleiding voorzien.

In de individuele begeleiding, leggen we de focus ligt op de jongere en haar veerkracht, moed, dromen, talenten, passies, moeilijkheden, beperkingen, …

In de contextbegeleiding ligt de focus op het netwerk en de manier waarop iedereen met elkaar omgaat. Er wordt gezocht hoe de jongere en het netwerk eigen krachten kunnen inzetten om het samenleven aangenamer te maken.

Residentieel verblijf

Soms kan een jongere niet thuis wonen. Zij kan dan tijdelijk in de residentie verblijven. Terwijl we de zorg voor de jongere, zo lang als het nodig is, overnemen, kunnen contacten met de context terug opgebouwd en versterkt worden.

We proberen om een jongere zo veel als mogelijk terug in verbinding te brengen met haar eigen leefomgeving.

De focus in de residentie ligt op het samenleven. We bieden verschillende activiteiten aan die dit samenleven bevorderen met oog voor de noden van elke jongere. Het doel is dat de jongere rust, ruimte en veiligheid vindt om in haar eigen traject stappen te zetten. Jongeren gaan naar school of hebben een andere daginvulling. Daarnaast zoeken we met hen naar een zinvolle vrijetijdsbesteding.

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen

Voor jongeren tussen 17 en 25 jaar die zelfstandig willen wonen en hierbij ondersteuning nodig hebben, kan contextbegeleiding in functie van autonoom wonen ingezet worden.

Een begeleider komt 1 of 2 keer per week langs bij de jongere. Samen met haar begeleider bekijkt de jongere welke ondersteuning zij nodig heeft in het zelfstandig leren leven.

Ondersteuning kan op praktisch, administratief of emotioneel vlak. Mogelijke thema’s zijn huishouden, voeding en gezondheid, school of werk, financiën, administratie, vrije tijd, relaties, …

Hoewel de jongere alleen woont,wordt er nog geïnvesteerd in verbinding met het netwerk. We kijken samen met de jongere hoe de context hierin zo veel als mogelijk betrokken kan worden. Er is een intensieve samenwerking met andere organisaties zoals CAW, JAC, OCMW, …