Het Vertrek

Het Vertrek

Eind 2021 start De Wissel met een nieuwe werking voor zes adolescente meisjes: een beveiligende opvang binnen een ruimer begeleidingsaanbod en samenwerking met verschillende instanties binnen de jeugdhulpverlening en in de samenleving. 

Het Vertrek zal een begeleidingsaanbod, met als componenten verblijf en contextbegeleiding, inrichten voor meisjes in een verontrustende situatie, waar tijdelijk meer beveiliging noodzakelijk is. Aanmelding zal regionaal gebeuren via het ‘instroomoverleg’ waar jeugdrechter en toegangspoort deel van uitmaken.