Lidmaatschap

Het eco-systeem van De Wissel

Leuven MindGate

Gekenmerkt door de nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen, vertegenwoordigt Leuven MindGate het Leuvense ecosysteem. 

Sinds de oprichting sloten tientallen andere organisaties en zelfs steden zich aan om zo de economische welvaart in de Leuvense regio te verbeteren.

Leuven Klimaatneutraal 2030

Leuven 2030 wil samen met haar partners komen tot een duurzaam, klimaatvriendelijk, veerkrachtig en leefbaar Leuven. 

Vanuit een open en positieve houding neemt Leuven 2030 de verantwoordelijkheid op om van Leuven een stad te maken waar iedereen op een duurzame en gezonde manier kan leven.

Vlaams Welzijnsverbond

Het Vlaams Welzijnsverbond groepeert vandaag voorzieningen uit drie sectoren in het welzijnswerk: jeugdhulp en gezinsondersteuning, ondersteuning van personen met een handicap en kinderopvang.

Jo-in

Jongerenbegeleiding is onze dynamische koepelorganisatie die praktijkwerkers over heel Vlaanderen rond de tafel zet in tal van intervisiegroepen en zo de stem van het werkveld kan bundelen in contacten met het beleid.

Platform Bijzondere Jeugdzorg

In Vlaams-Brabant zijn er twee regionale overlegplatforms Bijzondere Jeugdbijstand, één per arrondissement. De Wissel maakt deel uit van het Regionaal Platform Bijzondere Jeugdbijstand Leuven.