De Wissel vzw

Begeleidingsnetwerk voor kwetsbare jongeren en jonge gezinnen.

De Wissel wil jonge mensen in een kwetsbare positie onthalen, waarderen en sterken, samen met wie hen omringen. 

De Wissel wil werken aan een diverse en warme samenleving.

Nieuws

Artikels, lezingen, evenementen, optredens, gebeurtenissen

Knap werk aan het EVS-huis
Knap werk aan het EVS-huis

Onze handige harry's zijn volop bezig met een extra kamer en badkamer te maken onder het dak het EVS-huis op Centrum Molenmoes. Knap werk!

Online infosessie - woensdag 21.10.20
Online infosessie - woensdag 21.10.20

Maak woensdag 21 oktober tijdens de online-sessie 'Engagement zkt student' kennis met de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk bij De Wissel vzw.

Nood aan taskforce kinderen en jongeren
Nood aan taskforce kinderen en jongeren

"We mogen kinderen en jongeren in voorzieningen niet aan dezelfde strikte regels onderwerpen als kwetsbare ouderen in woonzorgcentra," zegt Katrien Verhegge, administrateur-generaal Opgroeien.

Overkop Tienen floreert
Overkop Tienen floreert

OverKop Tienen rolt bruisend verder op een pad dat nieuwe kiemen in zich draagt. Hoog tijd voor een update!

Als CANO-organisatie zijn we gedreven in verbinding, krachtig in engagement
en willen we gedurfd ondernemen voor een zorgzaam samenleven

Onze waarden

Graag zien

Elkaar graag zien is een krachtig antwoord op kwetsbaarheid en onmacht. 

Het geeft betekenis aan een mensenleven.

Zelfs in periodes waarin conflicten ontstaan, biedt 'elkaar graag zien' hoop en maakt het respectvol samenleven mogelijk.

Doen

Telkens we op de grenzen van onze hulpverlening botsen, zoeken we naar gepaste oplossingen.

Het aanklampende karakter van ons begeleidingsaanbod tijdens crisismomenten is essentieel.

Samen stappen ondernemen naar beter is voor De Wissel van groot belang.

Samen

Onze tegendraadse kijk op jeugdzorg is gebaseerd op het geloof in de eigen kracht van de jongere en zijn leefomgeving. 

Met ons begeleidingsnetwerk voor jongeren en jonge gezinnen willen we samen met de buurt, de (lokale) overheid, de profitsector en collega's bouwen aan een warme maatschappij. 

Grenzen verleggen

Bij De Wissel streven we naar een herbergzame samenleving en geloven dat ‘good society enables, bad society disables’.

Voortdurend gaan we op zoek naar nieuwe methoden om onze opdracht uit te oefenen.

Kalender

Dit wil je niet missen. Pak je agenda en noteer

Met de warme steun van

Giften Fiscaal extra aangemoedigd

Een belastingvermindering van 60% voor giften van minstens 40 euro in de loop van 2020.

Beste Wissel-vriend

Organisaties van feestjes met De Wissel vzw als begunstigde, dienen geschrapt te worden. Teamevents worden uitgesteld. Benefiets afgelast. Ook de particulier aarzelt. 

Grotere Noden, minder ontvangsten
Terwijl de nood stijgt: er waren de besparingen, de niet-indexering en de extra-kost, slechts deels gedekt, voor een veilige verblijf en werken in tijden van COVID-19.

Aangepaste fiscale regeling voor giften
Net om die giften aantrekkelijk te maken besliste de regering besliste om de belastingvermindering voor giften van 40 euro of groter op te trekken van 45% naar 60% voor giften die in de loop van 2020 worden gestort aan een erkende organisatie.