Columbus

Columbus

Ondersteuning van gezinnen en hulpverleners

Het leven is als een dynamische stroom waarbij iedereen uitdagingen en moeilijkheden ontmoet. Deze stroom kan gehinderd worden. Spanningen bouwen zich op, conflicten kunnen ontstaan, binnen het gezin, op school, ... De stroom valt stil. Mensen komen vast te zitten.

De bedoeling van Columbus is om (terug) een ‘goede’ stroming te krijgen. Columbus zet daarbij in op communicatie en verbinding in het gezin zodat de mensen zelf de moeilijkheden kunnen aanpakken.

Een dubbel aanbod

Columbus heeft een dubbel aanbod om gezinnen tegemoet te komen in hun zorgen.

Met Positieve heroriëntering ondersteunt Columbus hulpverleners en gezinnen.

Met Open-hart-cirkels richt Columbus zich rechtstreeks tot gezinnen en families.

Er wordt ingezet op de mogelijkheden binnen het gezin, niet op de tekortkomingen.

Positieve heroriëntering

Hulpverleners die zich ernstige zorgen maken over kinderen, jongeren en hun gezin, kunnen een beroep doen op ons voor overleg of inspiratie en/of het opstarten van een begeleiding van maximum vier maanden.

Samen zoeken we naar een versterkende dialoog die de gezinsleden opnieuw verbindt.

Positieve heroriëntering is een sterke visie en methodiek die gezinnen helpt om uit een crisis of impasse te geraken.

Open-hart-cirkels

Met families en jongeren die geraakt zijn door een ernstige psychische kwetsbaarheid, organiseren we Open-hart-cirkels, waarop iedereen uitgenodigd wordt om te spreken vanuit het hart. 

Van daaruit wordt samen met allen die betrokken zijn een weg uitgestippeld. Een traject dat een alternatief is en/of een perspectief brengt in de psychische zorg en zo lang kan duren als nodig.

Hoe werkt Positieve Heroriëntering?

De aanmelding
Een hulpverlener (bijv. van Kind&Gezin, CLB, CAW, OCJ, huisarts) neemt de zorgen van het gezin ter harte en leidt de gezinsleden toe naar Columbus. De hulpverlener neemt hiervoor telefonisch contact met Columbus.

De introductie
Tijdens een gesprek met het volledige gezin spreekt ‘de aanmelder’ zijn zorg uit en stelt de Columbus-medewerker zichzelf en de werking voor.

De interviews
De Columbus-medewerker bevraagt tijdens individuele gesprekken elke betrokkene apart. Er wordt gepeild naar de belangrijkste zorg, naar de kern van het probleem en hoe dit beleefd en gevoeld wordt. Ook wordt bevraagd wat het eigen aandeel is in het (blijven) bestaan van het probleem en wat de persoonlijke bijdrage kan zijn aan een oplossing of verbetering.

De cirkel
Op het moment dat elke betrokkene klaar is om zorgen, gevoelens en aandeel naar elkaar toe uit te spreken, nodigt de Columbus-medewerker uit tot een gesprek. In deze 'cirkel' vertelt iedereen wat zijn of haar persoonlijke inspanning voor verandering kan zijn om te komen tot een gezamenlijk actieplan.

Een ervaringsgerichte activiteit
Een activiteit met het gezin onder leiding van een Alba-medewerker. Ook de Columbus-medewerker is aanwezig. Via het samen doen wordt gewerkt aan verbinding en wordt een andere manier van gesprek mogelijk.

De opvolging
In verdere gesprekken volgt de Columbus-medewerker de uitvoering van het actieplan op.

De afronding
Columbus loopt maximaal vier maanden. Na drie maanden is er een gesprek met het gezin en de aanmelder over de gemaakte vooruitgang en over de eventuele nood aan hulp na Columbus.

Telefoon van het Columbus aanspreekpunt Vlaams-Brabant Oost: 0498/97 23 76

Hoe werkt een Open-hart-cirkel?

De mensen die deelnemen aan een cirkel zijn verontrust. Ze merken dat een jongere of jongvolwassene worstelt met diep verdriet en pijn waarbij deze pijn naar buiten komt op een manier die zeer ernstige zorgen baart zoals zichzelf krassen, uitspreken niet meer te willen leven, pogingen doen om uit het leven te stappen, eetstoornissen vertonen, ...

Een Open-hart-cirkel gaat over datgene wat op dat moment wezenlijk speelt in het gezin. Er wordt gestart met een opener waarbij iedereen, ook de begeleiders, uitgenodigd wordt om hun verwachting en gevoel over de ontmoeting uit te spreken. Aan de betrokkenen wordt gevraagd wat hen op dit moment nauw aan het hart ligt. 

De situatie die aanleiding gaf tot het aanvragen van de cirkel wordt helder verwoord, door één van de begeleiders, samen met (één van) de gezinsleden (‘we zijn hier vandaag bijeen omdat…’).

Alle deelnemers worden uitgenodigd om vanuit het hart diepgaand te luisteren en in waarheid te spreken. Luisteren naar elkaar, naar elkaars beleving, emoties, kwetsingen, verlangens… Spreken vanuit jezelf, vanuit je eigen beleving, emoties, kwetsingen, verlangens…

Door in liefde en verbinding de dialoog aan te gaan, kan er ruimte en gedragenheid ontstaan om samen te onderzoeken of er anders kan gekeken worden naar de situatie, of er nieuwe perspectieven te vinden zijn.

Telefoon van het Columbus aanspreekpunt Vlaams-Brabant Oost: 0498/97 23 76

Video

Beklijvende getuigenissen van gezinsleden over hun ervaring met Positieve Heroriëntering.

Aanmelden voor hulpverlening

Je bent een ouder, opvoedingsverantwoordelijke, kind of jongere, en je wil beroep doen op de hulpverlening van De Wissel vzw