Leuvens Collectief tegen Armoede

We willen met het Leuvens collectief tegen armoede het draagvlak van www.17oktober.be blijven versterken en vergroten om een zo duidelijk en luid mogelijk signaal te geven: armoede is en blijft een schending van de mensenrechten. 

Luister ook even mee naar ons strijdlied.

Anno 2019 gaat het over een netwerk van volgende organisaties: Buurtwerk 't Lampeke, Buurtwerk Casablanca (Riso Vlaams-Brabant), inloopcentrum de Meander (CAW Oost-Brabant), de Ruimtevaart (voorheen Leren Ondernemen), de stedelijke buurtcentra Leuven, de Wissel en ATD 4e wereld Leuven.

De actie wordt ondersteund door de stad Leuven.
Meer info in buurtwerk 't Lampeke bij sofie@lampeke.be & 016 23 80 19.
Algemeen kan je ook bij armoedeknelt@gmail.com en www.armoedeknelt.be terecht.