Onze geschiedenis

1981 - 1982

‘de Goede Herder’ in Leuven - home voor moeilijke meisjes, zoals dat toen noemde - sloot zijn deuren na een zwartboek van Elckerlic over zogenoemde mistoestanden. 

Onder impuls van Rony Timmermans werden lunchconferenties gehouden onder de middag met enkele mensen, vrijwilligers, uit het werkveld, enkele professoren pedagogie en psychologie over hoe een ideaal home voor adolescente meisjes moest worden opgevat. Het eindresultaat werd getoetst aan de inspectie van het ministerie van Justitie. De naam was toen : ‘De Wissel, orthopedagogisch centrum voor meisje in ernstige probleemsituaties’.

Hieruit kwam een concept en werd de huidige Wissel geboren. De huidige gebouwen van 'De Rotonda' op de Tervuursevest werden gehuurd en volgens de instructies van de inspectie en brandweer in orde gezet dankzij de geweldige hulp van de Bouworde en vele vrijwilligers.

Er werden sollicitaties gehouden en de eerste orthopedagoog en de eerste directeur konden aan de slag met drie opvoe(st)ers. Het land werd doorkruist om onze werking te gaan voorstellen aan de Jeugdrechters. De Wissel kreeg een eerste gesprek met een meisje en haar begeleider. In de voormiddag werd het lokaal nog vlug behangen. Uiteindelijk werd er gestart met drie meisjes. Mede dank zij een overbruggingslening van het Bisdom en vele giften en de uitbreiding van het team met een diversiteit van mensen met een nog grotere diversiteit aan statuten (BTK, DAC, vrijstelling van stempelcontrole, burgerdienst, vrijwilligers...) kon de werking verder uitgebouwd worden.


Van toen tot nu

‘de Wissel’, tout court, werd de achternaam voor zes, straks zeven diverse werkingen, aldus aanwezig, soms kortstondig, soms intensief, in een 350 tal gezinnen elk jaar. 

Voornamen van ‘de Wissel’ zijn : De Rotonda (Leuven, °1981), De Switch (Sint-Pieters-Rode, °2010), De Shelter(Leuven,°2014), Columbus(Leuven, °2016), Centrum Molenmoes (Wezemaal, °Rizsas 2006) en OverKop (Tienen,°2018). 

In de laatste vier initiatieven zijn telkens één of meer partners betrokken: Amber en Monte Rosa, Minor Ndako, Jeugddorp Bonheiden en Arktos Vlaams Brabant, CAW Oost-Brabant en Zorggroep Alexianen. Bij het einde van 2021 is ‘het Vertrek’ aangekondigd, dat gedragen zal zijn door een breed samenwerkingsverband. De reden van deze groei was niet groter willen worden.

De initiatieven ontstonden om twee redenen.

De energiewekkende frustratie 
De Wissel wil geen begeleidingen afbreken. En soms liep ze tegen haar eigen onmacht en gebeurde dat wel. Wanneer dat dan gebeurde kwam die frustratie naar boven en stak het team de hoofden bij elkaar. "Wat kunnen we doen om hier niet meer op vast te lopen?" De bestaande werking werd bijgetekend en dikwijls leidde dit tot de opstart van een nieuw initiatief.

Het CANO-gedachtengoed
Van bij de opstart van CANO is de Wissel actief partner. Samen met de inmiddels dertien CANO-partners over Vlaanderen, wordt er vorm gegeven aan een hulpverlenings- en maatschappelijke visie. 

Met name hulpverlening, beter ‘hoopverlening’, krijgt bij voorkeur vorm in de dagelijkse leefomgeving van jongeren. Wanneer dit tijdelijk niet mogelijk is en de jongeren bij ons resideren, blijven we ouders, vrienden en al wie hen omringen, nauw betrekken bij de hoopverlening.

De CANO-initiatieven zijn verankerd in de samenleving en voortdurend in evolutie. CANO beschouwt het als één van haar opdrachten om zich in de samenleving te begeven en deze mee vorm te geven, met het oog op het voorkomen van uitsluiting uit maatschappelijke structuren. Onder de noemer Kwartiermaken versterkt De Wissel mee initiatieven als TRES, Troubadours, Enchanté, Jesnet, Overkop.