Steun De Wissel vzw

Financiering van onze werking

De Wissel vzw is een privé-initiatief dat financiering voor erkende hulpverlening ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap via het Agentschap Opgroeien. 

Voor bepaalde infrastructuurwerken, met een maximum van 60 % op het (ver)bouwen zelf, kan ze beroep doen om VIPA, Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. Grond en saldo dient uit eigen middelen te gebeuren.

Naast een grote inzet en flexibiliteit van onze medewerkers en het engagement van vele vrijwilligers, vraagt de keuze voor de specifieke doelgroep een surplus aan begeleiding en bijzondere werkmethoden. Dat maakt dat de Wissel vzw structureel niet toekomt met de reguliere financiering. Het zijn dus de giften, schenkingen, legaten en sponsoring die het engagement voor deze gekwetste doelgroep mogelijk maken.

Fiscaal attest?

Voorwaarden

Mits een overschrijving op de Triodos-rekening BE66 5230 4412 2143, met de vermelding ‘gift' zijn jouw giften aan De Wissel vzw in 2021 voor 45% fiscaal aftrekbaar, vanaf een totaal van €40 per jaar. Je recupereert zo 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag. Je ontvangt automatisch het fiscaal attest in de loop van de maand maart het jaar volgend op het jaar waarin je de gift deed.
Vanaf 2024 vraagt Financiën ook het rijksregisternummer voor particulieren. Zonder dit mogen wij geen attesten meer afleveren.

Bankrekening van De Wissel vzw

Triodos-rekening BE66 5230 4412 2143

Contactgegevens Luc Deneffe

Gsm (+32) (0) 497 46 28 32
luc.deneffe@wissel.be

Hoe kan je steunen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om te steunen. Indien gewenst gaan we met plezier samen op zoek naar de beste manier om een actie op te zetten, een benefiet te organiseren, gulle schenkers persoonlijk te bedanken, etc. 

Je kan met vragen of ideeën altijd terecht bij Luc Deneffe op (+32) (0) 497 46 28 32 of via luc.deneffe@wissel.be

Giften

In naam van de jongeren en gezinnen zijn we dankbaar voor elke bijdrage. Groot en klein. 

Ze maken het mogelijk om net datgene te doen wat nodig is om beweging te brengen in een vastgelopen begeleiding, om onze omgeving warm in te richten of extra begeleidingscapaciteit uit te bouwen.

Mits een overschrijving op de Triodos-rekening BE66 5230 4412 2143, met de vermelding ‘gift' zijn jouw giften aan De Wissel vzw voor 45% fiscaal aftrekbaar vanaf een totaal van €40 per jaar. Je recupereert zo 45% van het gegeven bedrag. Je ontvangt automatisch het fiscaal attest in de loop van de maand maart het jaar volgend op het jaar waarin je de gift deed.

Hier kan je ook meteen online steunen.

De Wissel als "geschenk"

Wil je in plaats van een geschenk de gezinnen en jongeren laten delen in de vreugde van een geboorte, een verjaardagsfeest, een burenhappening, …?

We bekijken samen wat deze gift mogelijk kan maken zodat dat aan je gasten uitgelegd kan worden. We houden je systematisch op de hoogte van de schenkingen. Op de uitnodiging komt er dan een verwijzing naar de Wissel als goed doel en het rekeningnummer. 

Samen of apart maken we, na het feestje, een dankbriefje op. Elk jaar maken deze acties een groot verschil. Onze directeur Luc Deneffe wil dit zeker met jullie uitwerken.

Schenkingen of Legaat

Er twee varianten van schenkingen: een schenking van hand tot hand of een schenking bij notariële akte. Legaten zijn schenkingen via uw testament. De begunstigde of legataris kan een persoon zijn, maar ook een organisatie of instelling. Zo kan De Wissel vzw begunstigde zijn van een legaat. De notaris waarmee De Wissel samenwerkt geeft hierover graag meer informatie.

Partnerschap – Sponsoring door bedrijven of organisaties

Er zijn verschillende formules mogelijk waarbij De Wissel zich engageert om een afgesproken return te bieden bij grotere giften. Onze directeur Luc Deneffe reikt graag de hand naar een mogelijke strategische samenwerking.

Een benefiet, Samen Altijd Warmer, ...

Ook daar werken we graag met u samen.

Wil je één van onze intitiatieven steunen? Dat kan!