Voor De Shelter

Voor De Shelter

31 januari 2024

Procesbegeleider voor De Shelter


De Shelter, een samenwerkingsverband van de Wissel vzw met Amber vzw en Monte Rosa vzw zoekt,
in het kader van uitbreiding van de werking, een procesbegeleider - onbepaalde duur, 80%

Indiensttreding zo snel mogelijk. Solliciteren kan tot en met 29 februari 2024.

Alle info hier