Eef Goedseels over Open-Hart-Cirkels

Eef Goedseels over Open-Hart-Cirkels

1 april 2020
ANDERS OMGAAN MET JONGEREN OF JONGVOLWASSENEN MET EEN PSYCHISCHE KWETSBAARHEID

EEF GOEDSEELS - Welwijs - 2019 - jaargang 30 - nr. 4

Vanaf 1 mei 2017 loopt er een pilootproject 'Psychische kwetsbaarheid: een andere aanpak' op initiatief van de vzw Re-Member en financieel ondersteund door het Agentschap Opgroeien. Het experiment wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende organisaties uit de Jeugdzorg. De initiatiefnemers van het proefproject zijn Willy Vandamme en Lut Wouters die zelf heel erg geraakt werden door de manier waarop er omgegaan werd met het psychisch lijden van hun dochter, voornamelijk binnen de residentiele psychiatrie. Volgens hen worden patiënten nog te vaak opgesloten, gaan de deuren achter hen dicht en wordt de familie buitengesloten. Bovendien blijft de huidige psychiatrische zorg te vaak beperkt tot een medicamenteuze benadering en biedt het onvoldoende antwoorden op existentiële vragen. Vandamme en Wouters besloten om hun eigen verdriet om te zetten in iets positief" ze startten met het organiseren van Open-Hart-Cirkels (O-H-C's}, verder bouwend op de methodiek van Positieve Heroriëntering (PH}, maar met een focus op psychische kwetsbaarheid. In deze bijdrage gaan we hier dieper op in.

Lees hier het volledige artikel