De Rotonda - Werking

De Rotonda is een CANO-voorziening. Dit staat voor Centrum Actieve Netwerkondersteuning en Ontwikkeling. Voor verdieping van wat hieronder beschreven staat verwijzen we naar de visietekst van CANO, die je kan vinden onder 'samenwerkingen' in deze site.

Er wordt samen met iedere jongere, elk gezin en elke context die we begeleiden gezocht naar een zinvol geheel aan ondersteuning. De ondersteuning moet goed genoeg zijn, maar niet meer dan dat. De Rotonda heeft een heel aantal werkvormen in de rugzak steken en als nodig worden deze hieruit gehaald of weer weggestopt.

We begeleiden een gans gezin. Ieder gezin krijgt een intensieve vorm van gezinsbegeleiding, nl. contextbegeleiding. De contextbegeleider gaat op pad met de ouders, het gezin, de omgeving, de vrienden van het aangemelde meisje. Wie zijn deze mensen? Wat betekent dit voor hen? Wie is er een steun voor het meisje, voor het gezin? Waar kan de omgeving zijn krachten gebruiken om te ondersteunen? Welke banden kunnen ge(re)activeerd worden opdat de ouders en de jongere me gesteund kan worden door de omgeving waar ze wonen en de mensen die hierin belangrijk zijn.

Iedere jongere krijgt individuele begeleiding. Het meisje haar unieke tocht wordt gevolgd en ondersteund door een begeleider. Dit wordt ook door de contextbegeleider gedaan. Dit heeft bij iedere begeleiding een andere vorm en invulling. Mogelijke vormen van individuele begeleiding: samen op pad, gesprek, creatieve werkvormen, projectmatig aan de slag met thema's, brieven schrijven, ...

Dit kan -als nodig- uitgebreid worden met aanvullend aanbod: residentiële hulpverlening, begeleid zelfstandig wonen, dagbestedingsondersteuning, vervangende dagbesteding, time-out, ervaringsleren projecten, creatieve projecten, honden- en paardenwerking, ... Deze werkvormen worden ingeschakeld als het zinvol is. Er wordt samen gezocht naar wat wel, wat niet en hoe intensief.

FacebookTwitterLinkedin