Vacature Overkop-medewerker

Vacature Overkop-medewerker

25 juni 2020

VACATURE OVERKOP TIENEN M/V (contract bepaalde duur, 50%)

OverKop is een initiatief ontstaan vanuit het Rode Neuzenfonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. OverKop Tienen is een samenwerkingsverband tussen Zorggroep Alexianen, CAW Oost-Brabant en De Wissel.

OverKop Tienen staat voor een OverKop-huis voor en door jongeren van 12-25 jaar. Het huis is een plaats waar vrije tijd en hulpverlening hand in hand gaan. Overkop Tienen heeft een sterk uitgebouwde vrijetijdswerking. Daarin krijgen en nemen jongeren de verantwoordelijkheid dit vorm te geven. Anderzijds ontwikkelt Overkop Tienen samen met de jongeren een ‘andere’ vorm van hulpverlening die sterk aansluit bij wat zij aangeven nodig te hebben.

Functieomschrijving:

Als OverKop-medewerker ben je actief in uiteenlopende interessevelden. Het OverKop-kompas toont volgende pijlers: ontmoeting, hulpverlening, netwerk, ateliers. Je engageert je om in ontmoeting te gaan met jongeren vanuit de presentiebenadering. Je houdt het huis open, je organiseert ateliers en activiteiten. Je voert gesprekken met jongeren, individueel of in groep. Je begeleidt jongeren naar de juiste instanties om verder geholpen te worden met hun vragen. Je werkt mee aan de uitbouw van een actief netwerk in Tienen. Je neemt tweewekelijks deel aan de Raad waar er samen met jongeren en vrijwilligers keuzes gemaakt worden over de werking.

Profiel, kennis en vaardigheden:

 • Je hebt een diploma niveau bachelor, bij voorkeur in een sociale studierichting, of gelijkgesteld door ervaring.
 • Avond- en weekendwerk maken deel uit van deze opdracht.
 • OverKop is een jonge werking, steeds in beweging. Je past je vlot aan en in.
 • Je bent gepassioneerd en geïnteresseerd door alles wat met jongeren te maken heeft.
 • Je kan je vlot en sociaal bewegen in de leefwereld van jongeren.
 • Je neemt initiatief en kan vlot zelfstandig aan de slag.
 • Je bent uitgedaagd om samen met jongeren na te denken en de werking vorm te geven. Je kan daarbij eigen voorkeuren en wat volgens jou nodig is in vraag laten stellen. Participatie zit in je DNA.
 • Je bent thuis in het gebruik van sociale media.
 • Je wil mee het contact met de buurt uitbouwen en op allerhande wijzen vorm geven.
 • Je wil creatief en flexibel denken en staat open om nieuwe werkwijzen en methodieken te verkennen, gericht op verbinding met de jongeren.
 • Je bent een teamspeler.
 • Je staat open voor feedback.
 • Je wil je inwerken of hebt kennis in het gedachtengoed van de Institutionele Pedagogie en de presentietheorie.
 • Je hebt echt zin in dit engagement.

Pluspunten

 • Jouw hobby’s situeren zich binnen sport (voetbal, fietsen) en/of Urban activiteiten als rap, graffiti, breakdance, …
 • Humor kleurt je dag.
 • Je hebt een rijbewijs.

Sollicitatieprocedure:

De Wissel vzw stelt voor OverKop Tienen een contract (50%) bepaalde duur ter beschikking tot 31/12/2020. Mogelijks kan dit verlengd worden. Indiensttreding zo snel mogelijk, uiterlijk 10/08.

Verloning volgens barema’s 319.01.

We kijken je kandidatuur, met CV en motivatiebrief, tegemoet. Uiterlijk op 01/07/2020. Wil deze zenden naar info@wissel.be .

Voor verdere inlichtingen met betrekking tot deze vacature kan je contact opnemen met Annelies Peeters, Coördinator OverKop Tienen: 0493/406759 - annelies.peeters@overkoptienen.be

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek in de week van 06/07/2020.