Pensioen Marc De Rijdt aka Makke

Pensioen Marc De Rijdt aka Makke

31 mei 2020

Maandag aanstaande, Pinkstermaandag, is het Makke's eerste pensioendag. Alvast ook van Makke kan, zoals voor Anna vorige maand, gezegd worden: wie de Wissel kent, kent Makke.

Makke, een rasechte leefgroep-begeleider, pur sang, hoewel hij meer deed dan dat. Geëngageerd in het leven en de samenleving. Geraakt door onrecht.

(Een verhaal van een jongere over haar "begeleider", een aantal jaren na haar begeleiding door de Wissel genoteerd)

"Ik was al een paar keer weggelopen. Ik begreep niet waarom ik niet bij mijn lief mocht blijven en naar een instelling moest. Die avond midden in de winter had ik ruzie met mijn lief. Het was al laat en ik kon bij geen vrienden meer terecht, dus ging ik maar terug naar de Wissel. Het was inmiddels 02.45 u. Ik belde aan (niet zo heel fier). Na even ging de deur open en de opvoeder verscheen er in pyjama. Maar wat ik vooral onthou is dat ik in zijn ogen zag dat hij echt ongerust was geweest en hoe blij hij was om me te zien."

Later zei ze nog:
"Ook al was ik al een paar keer weggelopen, ik was meer dan wat ik tot dan op de plekken waar ik was meemaakte, meer dan een kruisje op een papier dat ik terug was gekomen en mijn ouders en de politie verwittigd waren. Ik weet dat ik op dat moment terug geloofde dat er iemand echt om me gaf. En met me inzat. Klinkt een beetje klef, maar toen heb ik den draai genomen en dankzij toen ben ik wie ik nu ben."

Die begeleider in pyjama was Makke. Dat is wat Makke betekent.
We gaan je missen. Het ga je goed.
Luc.

Ps. Door de omstandigheden konden we nog geen feest organiseren zoals we dat graag gedaan hadden. Wie wat kwijt wil aan Makke mag dat hier achterlaten of in een mailtje naar luc.deneffe@wissel.be zenden. Wij bezorgen het hem.