Een grondige renovatie

Een grondige renovatie

19 januari 2021

Beste buren,

Jullie kennen ons al vele jaren als goede buren. We willen zowel de meisjes die we begeleiden als onze medewerkers laten samen leven en werken in omstandigheden die zijn aangepast aan de noden van vandaag. Daarom dringt een grondige renovatie van de gebouwen van de Wissel op de Tervuursevest 108-112 zich op. We laten jullie dan ook graag op voorhand weten dat wij gaan verbouwen. De verwachting is dat de bouwwerken zullen starten in de tweede helft van 2021.

We hopen onze vernieuwde gebouwen te betrekken in september 2022. De bouwwerken houden een grondige vernieuwbouw in van de bestaande gebouwen. De gevels zullen we behouden, en er komt een nieuwbouw op de plaats van de huidige garage.

We hebben voor u ook een email-adres gecreëerd: dewissel.bouwt@wissel.be U kan hierop terecht met al uw vragen of suggesties, maar ook als u last zou ondervinden. U mag uiteraard ook bellen naar tel. 016 28 49 44.

Geïnteresseerd in onze droom die we willen realiseren op de Tervuursevest? Passeer dan eens aan onze gebouwen; aan de vensters aan de straatkant hebben wij een aantal beelden geafficheerd.

Uiteraard zullen wij er alles aan doen om de overlast voor u tot een minimum te beperken. Zodra wij meer zicht hebben op de concrete planning van de bouwwerken zullen wij deze publiceren op www.wissel.be. Ook de mogelijke overlastmomenten zullen wij daarin opnemen. Wij willen u nu al informeren dat er de komende weken enkele sonderingen in onze tuin zullen plaats vinden. De overlast hiervan zal overigens beperkt zijn.

Met vriendelijke groeten,

Luc Deneffe, Directeur De Wissel vzw
Matias Beghin, Afdelingsverantwoordelijke