CANO vernieuwt!

CANO vernieuwt!

19 december 2020

De interne studievoormiddag CANO VERNIEUWT! is een tussenstap in de doorontwikkeling van het vernieuwde CANO-protocol. Hoe kijken collega's naar bestaande en vernieuwde accenten? En wordt het CANO-DNA ook in de eigen organisatie herkend?
In het voorjaar van 2021 hopen we een moment te organiseren met de samenwerkingspartners. Deze feedback, samen met de reflecties van Opgroeien, worden in een laatste fase verwerkt tot een finaal CANO-protocol.

https://www.canovlaanderen.be/