Met de steun van
de Vlaamse overheid en
de provincie Vlaams Brabant

"Als lid van vzw Leuven 2030 
draagt De Wissel vzw bij aan een
gezonde, leefbare en klimaat-
neutrale toekomst voor Leuven."

Nieuws van De Wissel

De Switch bij Radio 1

Onze collega Freia (van De Switch) op radio 1 'bij Debecker' nalv het mooie thema "zorg dat jongeren zich echt thuisvoelen in een jeugdinstelling". Freia : "We doen ons best. Wij hebben bij het maken van veranderingen steeds de bedenking gemaakt: 'zouden we hier zelf willen wonen?'. Als het antwoord daarop 'neen' is, dan is er nog werk aan de winkel.

   

Getuigenissen Columbus

Jo Vandeurzen : "Mooie, openhartige getuigenissen van twee gezinnen over Columbus, een positief heroriënteringsproject om de moeilijkheden die gezinnen soms  kennen te overwinnen. Columbus zet daarbij in op communicatie en verbinding."

Film Columbus

   

Overbruggen !

Directeur Luc, begeleidster Greet van de Shelter en jonge mama Kimberley, verschijnen in de mooie documentaire 'Overbruggen'. Een project/denkoefening rond 'overbruggen' als instrument tegen structureel onrecht en armoede. Een sterk en warm initiatief van buurtwerk 't Lampeke. Een van de resultaten was de documentaire, een tweede een magazine. Openbaar te bekijken en te lezen op www.overbruggen.be
Voor wie als mens wil meebouwen aan die samenleving, als input voor opleidingen, als gespreksonderwerp tussen mensen, organisaties, sectoren. Feedback welkom.
Artikel op sociaal.net : 'Goede sociale professionals bouwen bruggen'
En ook de Troubadours mochten een bijdrage leveren, op de 'uitverkochte' studiedag in het Depot. Met een eerste zelf geschreven nummer. Over bruggen. Hier te beluisteren.
Overigens, je ziet de Troubadours alvast voor het jaareinde terug in het Depot voor de derde cultuurbenefiet van de Wissel. Met een verrassend programma...

   

Eén jaar OverKop !

Een jaar OverKop-huis: hoever staan we vandaag?
Het OverKop-huis aan de Ooievaarstraat in Tienen viert op 21 december haar eenjarig bestaan. Dit gebouw, waar jongeren tot 25 jaar terechtkunnen voor ontspanning, maar ook voor snelle professionele hulp, kwam er dankzij de Rode Neuzen actie van VTM, Qmusic en Belfius van vorig jaar.

   

Artikel in sociaal.net.

Door de makers van Ronja
De creatievelingen van Stichting Nieuwe Helden maakten een theaterstuk over armoede. Om vinger aan de pols te krijgen, passeerden ze langs Vlaamse en Nederlandse organisaties en mensen. De theatermakers schrijven hun impressies raak neer.

https://sociaal.net/opinie/armoede-maakt-me-kwaad/

   

Artikel in sociaal.net.

Door Axelle, ooit begeleid in de Switch
'De Switch had een eigen aanpak. Ik ervaarde iets wat ik nergens anders had ervaren. Ik was er nog maar drie dagen en we trokken al naar Frankrijk voor een overlevingstocht. Ik werd aanvaard zoals ik was en kreeg telkens nieuwe kansen. Dat was nodig, want ik ben nog een paar keer stevig uit de bocht gegaan. Maar ze lieten me nooit los.
Die aanpak vertrok niet alleen vanuit individuele begeleiders. De ganse voorziening straalde die visie uit. Hier koos men voor echte jeugdhulp die het verschil maakt.'

https://sociaal.net/interview/dankzij-begeleider-nam-ik-draad-op/

   

Artikeltje over OverKop op Sociaal.Net

Als Wissel zijn we fier en blij om samen met partners CAW Oost-Brabant en Zorggroep Alexianen, maar vooral samen met de jongeren, het eerste OverKop-huis in Tienen opgestart te mogen hebben.
https://sociaal.net/interview/veel-jongeren-worstelen-met-eenzaamheid/

   

Artikel op sociaal.net

Artikel op sociaal.net : Een frisse kijk op de toekomst van de jeugdhulp

https://sociaal.net/interview/voorbij-de-jeugdhulp/

   

Laatste vakantieweek in Centrum Molenmoes

"Centrum Molenmoes's moving minds". Een rustige laatste vakantieweek ... ? Tja. Een kleine dertig Sloveense professionelen op bezoek (uit-Wisseling) ; een groep jonge mensen van "Leuven Fietst" onder begeleiding van Laurent op bezoek ; een ezelstocht van een collega organisatie Jeugdzorg die komt kamperen ; het eerste kamp van het OverKophuis ; een tweedaagse van Centrum Molenmoes zelf naar de Kluis, EquiCanis met de paarden daarheen. En bij deze gelegenheid : een Molenmoesmomentje bij het pensioenafscheid van Koen Elsen als coördinator-stichter-inspirator, die Annick en Nele, als vervangsters en de hele ploeg het geschenk dat Molenmoes is doorgeeft. Dank u Koen ! Samengevat, Centrum Molenmoes klaar voor de "start" van het volgende werkingsjaar.

CM-opstart-1
CM-opstart-2
CM-opstart-3
CM-opstart-4
   

Open brief aan de jeugdhulpverlener

'Het is fijn vertoeven in de jeugdhulp'
Artikel in sociaal.net van onze collega Sieg Pauwels nav de vaak negatieve berichtgeving over de jeugdhulp

   

Pagina 2 van 7

FacebookTwitterLinkedin