Stretch-IT - Werking

Ervaringsprojecten De Wissel

Binnen de Wissel zijn we constant op zoek naar methodieken om met onze jongeren aan de slag te gaan. We merken dat het gesproken woord soms tekort schiet bij onze doelgroep. Binnen Stretch-it willen we meer actiegericht te werk gaan. Samen dingen doen met onze jongeren. Samen ervaringen op doen. Deze projecten richten zich naar individuele jongeren en hun context, alsook naar groepsgerichte aanpak binnen de leefgroep of het team.

Atelier Stretch IT

Hier wilen we jongeren laten proeven van outdooractviteiten en technieken.Het project richt zich op zelfontplooiing, technische kennis / vaardigheden en supportvaardigheden in een avontuurlijke omgeving. We willen jongeren de kans geven om hun competenties te ontwikkelen voor verdere toekomstperspectieven. We hopen hier dan ook nauw te kunnen samen werken met andere organisaties waar ze hun vaardigheden kunnen inzetten en verder ontwikkelen.

We werken met een groepje van 6 tot maximum 12 deelnemers. We richten ons op jongeren vanaf 13 jaar die kiezen voor een avontuurlijke en natuurgerichte onderdompeling. De jongeren worden uitgenodigd om deel te nemen aan de sessies en krijgen de kans om verantwoordelijkheden op te nemen. Het opnemen van verantwoordelijkheden ligt ook in hun stretch proces en kan verschillende vormen aannemen. We denken hierbij aan onthalen van een groep, materiaalbeheer, logistiek ondersteuning, technische begeleiding, co-begeleider,...

Programma's voor derden

Stretch IT wil aan externen ook de mogelijkheid bieden om te genieten van onze infrastructuur. Graag bieden wij een programma naargelang de doelstellingen van je team, bedrijf, leefgroep, enz….

Deze programma's worden deskundig begeleid vanuit Stretch IT. Een begeleider staat tot jullie dienst voor de nodige veiligheid en groepsbegeleiding. Naarmate het project vorm krijgt en jongeren de ateliers volgden kan de Stretch IT begeleider bijgestaan worden door één of meerdere jongeren, die de begeleiding en catering mee verzorgen. Hiermee willen we de brug slaan tussen onze jongeren, het project en de verschillende maatschappelijke instanties.

Er zijn verschillende mogelijkheden, van halve dag tot meerdaagse programma's.

Gebruik door derden

De infrastructuur staat open om door anderen gebruikt te worden. We vragen hiervoor wel een bijdrage voor het onderhoud van de ruimtes, het parcours en het materiaal.

Voor het hoge parcours wordt er ook gevraagd om de nodige certificaten of opleidingen te kunnen voorleggen, alvorens gebruik van het hoogteparcours. Daarin kunnen we ook adviseren.

Klimmateriaal kan ontleend worden door derden, mits supervisie van Stretch IT.

 
FacebookTwitterLinkedin