Equicanis - Visie

EQC biedt binnen het kader van de Wissel vzw, Centrum Molenmoes de ruimte aan mensen om via de ontmoeting met paarden en honden te groeien in het hier en nu.
EQC streeft ernaar een veilig kader  te creëren dat bijdraagt tot het welzijn van mens en dier waar we steeds in interactie, op gelijkwaardige basis, onbevooroordeeld en procesmatig exploreren wat nodig is om zich te kunnen ont-sluiten, ont-moeten en ont-plooien.
EQC richt zich in de eerste plaats tot de meest kwetsbare jongeren in onze samenleving: jongeren van de Wissel vzw en hun context, bij uitbreiding naar jongeren vanuit de regio en wil eveneens een ontmoetingsplaats bieden voor mensen om via uitwisseling in verscheidenheid de kansen tot ontplooiing te maximaliseren.

Voor meer info over onze mensvisie, paardenvisie, hondenvisie en visie op hippotherapie, EAT 'equine assisted therapy', AAT 'animal assisted therapy'

 

Lees meer: Equicanis - Visie

 
FacebookTwitterLinkedin