EQUICANIS - ACTIVITEITEN

Als kleinschalig hippotherapiecentrum trachten we een brede waaier aan activiteiten aan te bieden aan jongeren van de Wissel en aan mensen erbuiten. Dankzij de bijdragen in de onkosten van mensen aan deze activiteiten kunnen we ons aanbod ook richten tot de meest kwetsbare jongeren.

Onze FOLDER vindt U hier

FacebookTwitterLinkedin