Er zijn verschillende wegen om een gift te doen. Uw financiële steun kan via gift, schenking, een legaat of duo-legaat.

Voor giften waarvan het totaal op jaarbasis 40€ bedraagt of meer heeft u recht op een fiscaal attest. Een éénmalige gift of een permanente opdracht op rekeningnummer
BE66 5230 4412 2143 met melding ‘gift’.

Een tweede mogelijkheid is die van een schenking, waarbij er twee varianten zijn : een schenking van hand tot hand of een schenking bij notariële akte.

Tenslotte is er de mogelijkheid tot schenking onder de vorm van een legaat of een duo-legaat. Dit laatste is een bijzondere form voor mensen zonder erfgenamen in de eerste graad. Via het duo-legaat kunt u uw neven, nichten, vrienden, … in netto-termen meer nalaten dan zonder duo-legaat en tegelijkertijd ook een legaat toekennen ten voordele van een goed doel.

Bij een overweging in die zin of welke vraag ook kan u Luc Deneffe, directeur van de Wissel, contacteren op het nummer 0497 46 28 32.
Voor deze twee laatste mogelijkheden zijn notarissen goede raadgevers. Ook de notaris, waar de Wissel mee werkt, wil hierover informeren.

Hartelijk dank.

 

FacebookTwitterLinkedin