Met de steun van
de Vlaamse overheid en
de provincie Vlaams Brabant

"Als lid van vzw Leuven 2030 
draagt De Wissel vzw bij aan een
gezonde, leefbare en klimaat-
neutrale toekomst voor Leuven."

De Wissel neemt extra begeleidingen op

De Wissel neemt zes extra-begeleidingen voor meisjes op om de uitstroom uit de gemeenschapsinstelling te versnellen.
Jongerenwelzijn heeft middelen vrijgemaakt voor de versterking van het private aanbod in de jeugdhulp.  Deze middelen zijn gericht op het versnellen van de uitstroom uit de gemeenschapsinstellingen.

De Wissel VZW zal voor de regio Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant/Brussel zes van deze 20 trajecten voor meisjes opnemen. CANO-collega Cirkant doet er vier voor deze zelfde regio. De overige tien trajecten zijn toegekend aan CANO-collega's werkzaam in deze regio's. Met de extra middelen kunnen op jaarbasis zo’n 20 meisjes en 40 jongens per jaar extra worden ondersteund, na hun verblijf in een gemeenschapsinstelling. 
“Meer en meer zet Jongerenwelzijn in op trajecten op maat van jongeren, in samenspraak met private voorzieningen”, zegt woordvoerder Peter Jan Bogaert. “De hulpprogramma’s van wat de overheid opzet en wat de private partner in een vervolgtraject aanbieden worden op elkaar afgestemd. Een verblijf in een gemeenschapsinstelling wordt op die manier een schakel in een breder hulptraject.” 
Concreet betekent dit dat er gedurende 6 maanden een intensieve begeleiding is, gericht op het ondersteunen en het versterken van het sociaal weefsel van het gezin. Waar de ouders niet (meer of volledig) in beeld zijn, worden andere sleutelfiguren van de jongere betrokken bij de hulpverlening. Deze module kan gecombineerd worden met andere vormen van hulpverlening: van een verblijf in een open voorziening tot kamertraining. 
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Door jongeren na hun verblijf in een gemeenschapsinstelling intensief te begeleiden en dankzij een gevarieerd aanbod blijven we de kwaliteit in de opvang garanderen. Zo kunnen we de plaatsen voor jongeren in problemen ook optimaler benutten. Dat alles stelt ons in staat kwetsbare jongens en meisjes met meer geloof in eigen kunnen weer aan de samenleving toe te vertrouwen.”

 

 

 

FacebookTwitterLinkedin