Met de steun van
de Vlaamse overheid en
de provincie Vlaams Brabant

"Als lid van vzw Leuven 2030 
draagt De Wissel vzw bij aan een
gezonde, leefbare en klimaat-
neutrale toekomst voor Leuven."

Dank om een gift aan de Wissel te overwegen in 2019.
Dank voor wie jonge mensen en gezinnen steunde in 2018. De attesten gingen de bus op. Wat jullie giften mogelijk maken laten we verwoorden door de mensen.
Zo wordt het tastbaar, is het authentiek. Waar het om gaat, waar het toe dient.
Welke menselijke waarden jullie door jullie gift mee vorm geven.

- Over Axelle : https://sociaal.net/verhaal/dankzij-begeleider-nam-ik-draad-op/
- Over OverKop : https://tienentroef.be/overkop-gaan-wat-betekent-dat/
- Over Columbus en twee gezinnen die getuigen : https://www.youtube.com/watch?v=LVr7yBJxd60&feature=youtu.be

Uit hun en onze naam : dank.
Luc Deneffe

 

Giften

De Wissel VZW is een privaat initiatief dat financiering voor erkende hulpverlening en projecten ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Jongerenwelzijn. De Provincie Vlaams Brabant is katalysator in samenwerkingsverbanden binnen de Provincie.

Naast een grote inzet en flexibiliteit van de Wisselploeg, vraagt de keuze voor specifieke doelgroep een surplus aan begeleiding en bijzondere werkmethoden. Dit maakt dat de Wissel structureel niet toekomt met de reguliere financiering. Het zijn dus de giften van allen die het engagement voor deze gekwetste doelgroep mogelijk maakt.

De Wissel kan fiscale attesten afleveren voor giften van 40 euro of groter, mits storting op Triodos-rekening BE66 5230 4412 2143
De Wissel houdt voor haar partners een open boekhouding aan.

   

Laat ons vooreerst zeggen dat welke bijdrage ook, we in naam van jongeren en gezinnen, waar we mee op weg gaan en in naam van de vrijwilligers en collega’s in de Wissel we u ten zeerste dankbaar zijn. Ze maken het mogelijk om net dat de doen wat een beweging kan geven in een vastgelopen begeleiding, of onze omgeving warm in te richten, of extra begeleidingscapaciteit uit te bouwen.
Indien u ons beter zou willen leren kennen of eens zou willen overleggen, aarzel dan niet ons te contacteren.

Er zijn verschillende wegen om een gift te doen. Uw financiële steun kan via gift, schenking, een legaat of duo-legaat.

Voor giften waarvan het totaal op jaarbasis 40€ bedraagt of meer heeft u recht op een fiscaal attest. Een éénmalige gift of een permanente opdracht op rekeningnummer BE66 5230 4412 2143 met melding ‘gift’.

Een tweede mogelijkheid is die van een schenking, waarbij er twee varianten zijn : een schenking van hand tot hand of een schenking bij notariële akte.

Tenslotte is er de mogelijkheid tot schenking onder de vorm van een legaat of een duo-legaat. Dit laatste is een bijzondere form voor mensen zonder erfgenamen in de eerste graad. Via het duo-legaat kunt u uw neven, nichten, vrienden, … in netto-termen meer nalaten dan zonder duo-legaat en tegelijkertijd ook een legaat toekennen ten voordele van een goed doel.

Bij een overweging in die zin of welke vraag ook kan u Luc Deneffe, directeur van de Wissel, contacteren op het nummer 0497 46 28 32.
Voor deze twee laatste mogelijkheden zijn notarissen goede raadgevers. Ook de notaris, waar de Wissel mee werkt, wil hierover informeren.

Hartelijk dank.

   
FacebookTwitterLinkedin