De Switch - Visie

De visie en theoretische uitgangspunten worden omstandig beschreven in het pedagogisch profiel, terug te vinden onder publicaties/ de Switch.

 
FacebookTwitterLinkedin