Missie en doelstellingen

De Rotonda heeft de missie zich te engageren voor de meest kwetsbare gezinnen binnen de bijzondere jeugdzorg. Ze balanceren vaak op of net over de rand. De rand van de jeugdzorg, rand van de maatschappij, de rand van het geloof in zichzelf, de rand van het geloof in anderen, de rand van de onmacht, ... . We willen een weg samen afleggen die gestoeld is op het geloof dat mensen, jongeren en gezinnen krachten in zich dragen. Deze krachten geraken spijtig genoeg soms ondergesneeuwd. Het is vaak een moeilijke zoektocht om de krachten weer aan te boren. We zoeken naar manieren om zich weer te kunnen verbinden met deze krachten, met zichzelf, met de andere, met de omgeving, ...

We verbinden ons ertoe om steeds te blijven zoeken naar manieren en mogelijkheden om ons engagementsverklaring waar te maken. We beseffen dat er geen pasklare antwoorden, methodieken zijn om dit te realiseren. Een zoektocht is bijgevolg ons lot.
Ons zoekproces kunnen en moeten we niet alleen dragen. Het wordt mee vorm gegeven door de jongeren, de gezinnen, samenwerkingen met collega-voorzieningen, gemeenschapsvoorzieningen, de provincie, partners uit de geestelijke gezondheidszorg, scholen, CAW's, andere instanties, ...

In de begeleiding richten wij ons steeds naar de meisjes én naar alle betrokken personen uit haar leefomgeving. Wij geloven dat dit enkel mogelijk is door goed samen te werken met alle mensen. Wat op de eerste plaats nodig is om goed samen te werken is wederzijds vertrouwen. Het is onze taak en verantwoordelijkheid om gaandeweg dit vertrouwen te laten groeien tussen het meisje en alle betrokkenen enerzijds en onszelf anderzijds.

Dikwijls is het zo dat er uiteenlopende meningen en ideeën zijn over de zorgen en de problemen, over wat ze betekenen en over hoe ze op te lossen. Het is ons werk om aansluiting te vinden bij ieders kijk, hoe verschillend van de andere die ook moge zijn. Tegelijk is het ook ons werk om de verschillende visies te verbinden en een gemeenschappelijk draagvlak te zoeken.
Wij willen een eenzijdige aandacht voor problemen vermijden en ons vooral richten op de sterke punten die aanwezig zijn. Wij geloven sterk in de mogelijkheden die mensen hebben: er is steeds hoop op verandering, op verbetering, op vooruitgang.
We volgen geen vooraf vastliggende werkwijze van begeleiding of behandeling. We willen met ieder gezin en iedere persoon overleggen over hoe er best aan verandering kan worden gewerkt. We bieden hierbij onze ervaring en onze deskundigheid aan.

Wij willen mensen ontmoeten zonder vooroordeel. Wij wensen goed te luisteren naar hun problemen en zorgen die aanleiding geven tot begeleiding. Wij trachten hen te begrijpen zonder te veronderstellen dat we weten hoe het is voor hen.

Meer lezen : visietekst-contextbegeleiding.pdf

 
FacebookTwitterLinkedin