Erkenning en doelgroep

De Rotonda begeleidt meisjes vanaf 14 jaar en hun naaste omgeving (gezin, familie, vrienden, steunfiguren, ...), binnen de toegekende modules contextbegeleiding, residentiële modules en ondersteunende modules. Deze worden ingezet, coherent met de vraag van jongere en gezin, in verhouding tot het traject dat afgesproken wordt.
Het zijn gezinnen waar het vanzelfsprekende niet meer vanzelf spreekt. De grote en kleine kanten van leven wegen op het samenleven, soms op de samenleving. Er is de vraag van de samenleving voor een intensieve, aanklampende vorm van ondersteuning, begeleiding. De Rotonda en de Wissel bij uitbreiding spreekt zijn engagement uit voor de zeer kwetsbare gezinnen.

Opnameprocedure :

Na toewijzing door de dienst ‘Toegangspoort Integrale Jeugdhulp” leren de organisatie en jongere en gezin elkaar kennen. Er wordt een intakeproces gestart waar de jongere, de ouders , de consulent en belangrijke derden aanwezig zijn. In dit gesprek worden de verschillende standpunten en verwachtingen geformuleerd. Na deze fase wordt er ingeschat door ieder aan de tafel of de Wissel een geschikt aanbod heeft voor de vraag die voorligt. Een antwoord kan ook zijn dat er samen zal gewerkt worden binnen de begeleiding om die vraag net duidelijk te krijgen.

FacebookTwitterLinkedin